Câu hỏi:

Tôi vào ngành từ ngày 1/4/2012, đến nay tôi đã công tác được 10 năm 1 tháng (không kể thời gian tập sự). Tôi có bằng đại học từ ngày 14/4/2015 và tôi vẫn đang hưởng lương giáo viên tiểu học hạng III (V.07.03.29). Bằng đại học của tôi được 8 năm 1 tháng. Xin hỏi tôi có được thăng hạng lên hạng II (V.07.03.28) không vì tôi thấy trong công văn thăng hạng không quy định thời gian của bằng Đại học. Hiện nay nơi tôi công tác, Phòng giáo dục trả lời là không được vì bằng đại học không đủ điều kiện và không tiếp nhận hồ sơ của chúng tôi.
Ngày hỏi 02/06/2023

Lĩnh vực: Bảo hiểm
Công dân: Trần Ngọc Bích
Hải Xuân, Móng Cái, QN

Trả lời:

Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ

Tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng để được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II được quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, cụ thể như sau: "Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương đương đủ từ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng."

Thời gian giữ hạng được xác định tương đương với thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT đã được sửa đổi tại khoản 9 Điều 2 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo "Thời gian giáo viên giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) hoặc giữ ngạch giáo viên tiểu học (mã số 15.114) hoặc giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) hoặc giữ ngạch giáo viên tiểu học chính (mã số 15a.204) được xác định là tương đương với thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) từ thời điểm giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên tiểu học theo Luật Giáo dục 2019".

Tuy nhiên, ngày 18/8/2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 4306/BGDĐT-NGCBQLGD về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phỏ thông, theo đó tại tiểu mục 3.2 mục 3 văn bản này quy định "Từ thời điểm giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo của cấp học, thời gian được xác định tương đương với thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng III mới bao gồm: thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc[1]; thời gian giữ các ngạch giáo viên tương đương với hạng IV và hạng III; thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng IV và hạng III và thời gian khác được cơ quan có thẩm quyền xác định tương đương với hạng IV và hạng IIII khi thực hiện chuyển chức danh nghề nghiệp (không kể thời gian tập sự).

Do vậy, độc giả Trần Ngọc Bích có thể nghiên cứu các quy dịnh nêu trên để đối chiếu với trường hợp của bản thân.

[1] Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.Tìm kiếm câu hỏi - theo chuyên mục - từ khóa

Danh sách câu hỏi
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 14938
Đã truy cập: 58304908

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.