Trang chủ Thông tin - Báo chí - Xuất bản
CV số 1378/STTTT-TTBCXB ngày 05/8/2020 của Sở TTTT V/v tuyên truyền, phổ biến một số nội dung trọng tâm
06/08/2020 12: 00:00
NGHỊ QUYẾT V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2010 và điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh 2020.
20/07/2020 09: 00:00
V/v tham gia ý kiến dự thảo QĐ kiện toàn BBT và Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh
17/07/2020 15: 00:00
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh
14/07/2020 15: 00:00
Tài liệu gửi kèm văn bản số 1193/STTTT-TTBCXB ngày 10/7/2020 v/v đẩy mạnh tuyên truyền một số nội dung trọng tâm
13/07/2020 10: 06:00
Căn cứ tuyên truyền một số nội dung trọng tâm về chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh theo văn bản số 1054/STTTT-TTBCXB ngày 19/6/2020 của Sở TTTT
19/06/2020 17: 00:00
KẾ HOẠCH: Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh năm 2020.
03/06/2020 16: 11:00
Căn cứ tuyên truyền một số nội dung theo CV 907 ngày 27/5.
28/05/2020 16: 00:00
Tài liệu gửi kèm văn bản số 860/STTTT-TTBCXB ngày 18/5/2020 v/v đẩy mạnh tuyên truyền một số nội dung trọng tâm
19/05/2020 10: 00:00
THÔNG TƯ 11 quy định Danh mục, sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
15/05/2020 15: 35:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 522
Đã truy cập: 814688