Đảng bộ Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

21/05/2020 09:02

Ngày 18/5/2020, Đảng bộ Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và dự sự kiện truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm quốc gia 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020). Đồng chí Nguyễn Thị Thúy- Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo. Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức bằng nhiều hình thức, hoạt động và mô hình sáng tạo. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên được nâng lên, gắn với trách nhiệm công việc được phân công. Từ đó đã tác động đến nhận thức, tác phong, lề lối làm việc của tất cả đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo trong sạch, vững mạnh.

Trong 4 năm tập thể Đảng bộ, các Chi bộ và nhiều đảng viên đã được tuyên dương, khen thưởng trong việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị như: (1) Đối với tập thể Đảng bộ Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo: Tỉnh ủy tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2018; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen do đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 giai đoạn 2016-2020; Đảng bộ khối cơ quan tỉnh tặng Giấy khen giai đoạn 2016-2019; (2) Đối với các Chi bộ: 01 Chi bộ được Đảng bộ khối các Cơ quan tỉnh tặng Giấy khen giai đoạn 2016-2020 (Chi bộ Giáo dục Mầm non); 03 Chi bộ được Đảng bộ Cơ quan Sở tặng Giấy khen (Chi bộ Công đoàn Ngành, Chi bộ Phòng Giáo dục Mầm non, Chi bộ Thanh tra); (3) Đối với cá nhân: 01 cá nhân được Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen giai đoạn 2016-2020 (Đồng chí Trần Văn Sọi, Chi bộ trường PTDTNT tỉnh), 31 cá nhân được Đảng ủy Cơ quan  Sở Giáo dục và Đào tạo  tặng Giấy khen.

Đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đạt nhiều thành tích trong công tác thi đua, tạo nên động lực, khí thế mạnh mẽ trong Ngành. Năm 2016 được Chính phủ tặng Cờ thi đua và Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; Năm 2017 được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Hồng và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; Năm 2018 được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối Văn hóa - Xã hội; Năm 2019 được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thúy- Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị trong thời gian tới, các Chi bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị với các yêu cầu:

       (1).Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chủ động xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Đảng cấp trên.

(2). Mỗi cán bộ, đảng viên tự mình đề ra những nội dung cụ thể, gắn với chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đạo đức nhà giáo và qui định của cơ quan về qui tắc ứng xử để thực hiện có hiệu quả cao nhất công việc được giao. Nâng cao chất lượng các cuộc sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; gắn việc kiểm điểm theo các nội dung đăng ký để nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(3). Tổ chức thường xuyên các đợt sinh hoạt cao điểm theo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức như: Hội nghị, mời diễn giảng về nói chuyện, sân khấu hóa…

        (4). Tổ chức sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện việc triển khai, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo đúng thời gian quy định. Động viên, khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị.

        (5). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW  gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các chi bộ và theo đúng kế hoạch đã xây dựng hằng năm.

       Ngay sau Hội nghị Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị , đảng viên trong Đảng bộ đã dự sự kiện truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm quốc gia 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên kênh sóng VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam. Đây là sự kiện sinh hoạt chính trị tư tưởng có ý nghĩa sâu rộng, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ đối với Bác Hồ kính yêu.

 

Nguyễn Thành Lâm - Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1057
Đã truy cập: 1429603