Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại

11/05/2020 11:00

Ngày 29/4/2020, thực hiện Công điện 07/CĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với các Phòng GDĐT, các trường có cấp THPT, Trung tâm HN&GDTX tỉnh để chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ phòng, chống dịch.

Đồng chí Châu Hoài Thu, Phó Giám đốc Sở GDĐT và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế đồng chủ trì tại điểm cầu Trung tâm (Sở GDĐT).

Tại Hội nghị các đại biểu đã được quán triệt công tác phòng, chống dịch Covid-19;  tập huấn hướng dẫn triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục; trao đổi, thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong công tác phòng, chống dịch.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tham dự, đồng chí Châu Hoài Thu, Phó Giám đốc Sở GDĐT thay mặt lãnh đạo hai Ngành đề nghị các Phòng GDĐT và các trường có cấp THPT, Trung tâm HN&GDTX tỉnh triển khai một số công việc:

  1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ, của Tỉnh, Bộ GDĐT, Bộ Y tế, Sở GDĐT, Sở Y tế.
  2. Tiếp tục kiện toàn Tổ công tác hoặc Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19; có phân công nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể trên cơ sở bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương và căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh.
  3. Dành tiết học đầu tiên khi học sinh trở lại học tập để hướng dẫn (theo đơn vị lớp) tất cả học sinh thực hiện phòng, chống dịch bệnh được Bộ Y tế, Sở Y tế khuyến cáo, đặc biệt là các bài giảng, hướng dẫn của cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tập huấn tại Hội nghị trực tuyến.
  4. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với các đơn vị, cơ sở y tế trên địa bàn để kịp thời xin ý kiến tư vấn, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến chuyên môn phòng chống dịch bệnh.
  5. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong công tác phòng, chống dịch bệnh, theo hướng: đề nghị phụ huynh giữ liên lạc thường xuyên với giáo viên chủ nhiệm lớp hoặc người có trách nhiệm của nhà trường để thông tin kịp thời khi có trường hợp đặc biệt xẩy ra; phối hợp với nhà trường để kiểm soát được lộ trình của học sinh từ nhà đến trường và từ trường trở về nhà; trực tiếp đo hoặc hướng dẫn học sinh tự đo thân nhiệt tại nhà. Nếu thấy có sốt hoặc ho, khó thở thì chủ động cho học sinh nghỉ học và thông tin kịp thời cho nhà trường đồng thời theo dõi sức khỏe của học sinh tại nhà, chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.
  6. Trưởng phòng các Phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường có cấp THPT, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục thường xuyên triển khai thực hiện đồng thời chịu trách nhiệm trong việc triển khai công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền.
  7. Ngay sau Hội nghị trực tuyến này, các Phòng GDĐT chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn.
  8. Thực hiện nghiêm túc quy định chế độ thông tin báo cáo định kỳ và báo cáo các trường hợp đột xuất, bất thường về Sở GDĐT và cơ quan y tế.

Nguyễn Thành Lâm - Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 29
Đã truy cập: 1928457