Trung tâm HN và GDTX Đông Triều

 

TRUNG TÂM HN&GDTX ĐÔNG TRIỀU

Địa chỉ:

Điện thoại: 033.3871689; Fax: 033.3

E-mail: ttgdtx.dongtrieu.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM ĐỐC

 

Giám đốc: Trần Chính Thiện

- Trình độ CM: Cử nhân

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 033.3870122

- Điện thoại di động: 0912533872

 

Phó giám đốc: Trần Hữu Bắc

- Trình độ CM: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 033.3871689

- Điện thoại di động: 0985332771

 

Phó giám đốc: Nguyễn Thị Phương

- Trình độ CM:  Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 033.3870122

- Điện thoại di động: 0904466832


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 193
Đã truy cập: 49311784.