Trường THPT Bình Liêu

 

  

 TRƯỜNG THPT BÌNH LIÊU

Địachỉ: Khu Bình Công II- Thị trấn Bình Liêu, tỉnhQuảngNinh

Điệnthoại: 0333 878238; Fax: ............................

E-mail: c3binhlieu.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

 

   

 PhóHiệuTrưởng: Ngô Thị Hiền

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân – TiếngAnh

- Trìnhđộ QLGD:  Chứngchỉ QLGD

- Trìnhđộ LLCT: Trungcấp

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0945 099 022

- Địa chỉ Email: ngothihien.c3binhlieu@quangninh.edu.vn

  PhóHiệuTrưởng:  Hoàng Thị Lý

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán học

- Trình độ QLGD: Thạc sĩ Quản Lý Giáo dục

- Trình độ LLCT: Trungcấp

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0936 485 548

- Địa chỉ Email: hoangthily.c3binhlieu@quangninh.edu.vn

 

 

 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 72
Đã truy cập: 49320110.