Lãnh đạo Sở

Giám đốc: Nguyễn Thị Thúy

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Cao cấp 

- Điện thoại  văn phòng: 

- Điện thoại di động: 02036566868

-Email:nguyenthithuy.gd@quangninh.edu.vn; nguyenthithuy.sgdvdt@quangninh.gov.vn

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; kế hoạch, tài chính; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; xã hội hóa giáo dục; cải cách hành chính; tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; bồi dưỡng đội ngũ; phát triển nguồn nhân lực; công tác dân vận; quy chế dân chủ cơ sở; thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; an ninh chính trị nội bộ; bảo vệ bí mật nhà nước.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính; Thanh tra; sinh hoạt chuyên môn, chi bộ, công đoàn tại Phòng Kế hoạch tài chính.

- Trực tiếp phụ trách các địa phương: Hạ Long, Cẩm Phả.

- Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo của tỉnh: Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Hội đồng phát triển nhân lực; Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục; Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập; Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm; Ban an toàn giao thông; Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

- Là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục; là người phát ngôn; là chủ tài khoản số 01 của Sở Giáo dục và Đào tạo; là đại diện chủ đầu tư của các dự án do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Phó Giám đốc: Đinh Ngọc Sơn

 

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Cao cấp 

- Điện thoại  văn phòng:

- Điện thoại di động: 0912667212

-Email:dinhngocson@quangninh.gov.vn

- Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục thường xuyên; phân luồng học sinh; xây dựng xã hội học tập; hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo; khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; công tác văn phòng; công nghệ thông tin; pháp chế; phổ biến và giáo dục pháp luật; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng; báo chí và truyền thông; đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của cơ quan Sở; xây dựng nông thôn mới; các chính sách về giáo dục và đào tạo.

- Phụ trách các đơn vị: Giáo dục chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên; Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Văn phòng; sinh hoạt chuyên môn, chi bộ, công đoàn tại Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên.

- Phụ trách các địa phương: Đông Triều, Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu.

- Là thành viên Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; là chủ tài khoản số 02 của Sở Giáo dục và Đào tạo; là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Tuế

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng: 02033825846
- Điện thoại di động:  

Email: nguyenvantue@quangninh.gov.vn

- Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục trung học; giáo dục tiểu học; giáo dục dân tộc; giáo dục quốc phòng; giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật; hướng nghiệp; khoa học và công nghệ; công tác phụ nữ của ngành; công tác công đoàn cơ quan Sở.

- Phụ trách các đơn vị: Giáo dục Trung học; Giáo dục Tiểu học; sinh hoạt chuyên môn, chi bộ, công đoàn tại Phòng Giáo dục Trung học.

- Phụ trách các địa phương: Quảng Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái.

- Tham gia Hội đồng khoa học tỉnh; là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; là Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

 

 Phó Giám đốc: Châu Hoài Thu

 

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng: 02033821947
- Điện thoại di động:

Email: chauhoaithu@quangninh.gov.vn

 

- Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục mầm non; chính trị tư tưởng; môi trường; an toàn thực phẩm; y tế trường học; tuyên truyền phòng chống cháy nổ; phòng chống bão lụt, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; xây dựng đời sống văn hóa; hoạt động từ thiện, nhân đạo; giáo dục thể chất; công tác dân số, gia đình; trẻ em; công tác Đoàn thanh niên.

- Phụ trách các đơn vị: Giáo dục Mầm non; Chính trị tư tưởng; sinh hoạt chuyên môn, chi bộ, công đoàn tại Phòng Giáo dục Mầm non.

- Phụ trách các địa phương: Uông Bí, Vân Đồn, Cô Tô.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1939
Đã truy cập: 1530540