Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
SharePoint

Cấu hình giới hạn tệp tải lên

  
  
  
  
  
5.000
CóHình ảnh bài viết
  
5.000
CóThư viện hình ảnh
  
1.500.000
CóVideo
  
100.000
CóTệp đính kèm bài viết
  
1.024.000
CóVăn bản