Xã Điền Công

04/07/2019

 

1. Thông tin chung:  

- Tên cơ quan:  Đảng ủy - HĐND - UBND  xã Điền Công

- Địa chỉ: thôn 2, xã Điền Công, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3665.848

- Fax: 0203.3665.885

- Email: ubnddiencong.ub@quangninh.gov.vn  

 

 Ảnh Trụ sở xã Điền Công. 

2. Tổ chức bộ máy: 

 

 

- Đồng chí:  Vũ Văn Đổng 

- Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã Điền Công

- Điện thoại: 0203.3665.889 - 0936.927.228

- Email: vuvandong@quangninh.gov.vn                                                                                                                   

 

- Đồng chí: Hà Thị Huyền 

- Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã Điền Công

- Điện thoại: 0203.3661458 - 0915.626.686

- Email: hathihuyen@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Văn Dũng 

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

- Điện thoại: 0203.3665.885 - 0989.340.111

- Email: vuvandung@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Vũ Đức Anh

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Điện thoại: 0203.3665.809 - 0976.282.670

- Email: vuducanh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Đức Luyến
- Chức vụ: Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã
- Điện thoại: 01204.654.423
- Email: vuducluyen@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

- Đồng chí: Đoàn Thị Hằng
- Chức vụ: CC tài chính kế toán
- Điện thoại: 0967.608.633
- Email: doanthihang@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Văn Tuấn
- Chức vụ: CC văn phòng thống kê
- Điện thoại: 0203.3665.484 - 01649.268.259
- Email: vuvantuan@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Bùi Công Điện
- Chức vụ: CC văn hóa xã hội
- Điện thoại: 0984.171.505
- Email: buicongdien@quangninh.gov.vn 

            

 

 

- Đồng chí: Vũ Thị Lệ Thủy
- Chức vụ: CC văn hóa xã hội
- Điện thoại: 0934.206.024
- Email: vuthilethuy@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Vũ Thị Thúy Lan
- Chức vụ: 
Thường trực Đảng - Chủ nhiệm UBKT
- Điện thoại: 0915.205.669
- Email: 
vuthilthuylan@quangninh.gov.vn

  


 

- Đồng chí: Vũ Đức Chính
- Chức vụ: 
Bí thư Đoàn Thanh niên xã
- Điện thoại: 0979.013.989
- Email:
 vuducchinh@quangninh.gov.vn
 

  

 

- Đồng chí: Phạm Thị Thủy Chung 
- Chức vụ:
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã
- Điện thoại: 
- Email:
 phamthithuychung@quangninh.gov.vn
 

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hà
- Chức vụ:
 CC văn phòng thống kê
- Điện thoại: 01653.780.888
- Email: 
nguyenthiha@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Vũ Đức Quảng
- Chức vụ:
 CC địa chính - NN - XD&MT
- Điện thoại: 0987.696.579
- Email: 
vuducquang@quangninh.gov.vn

 

  

 

- Đồng chí: Phạm Văn Yên
- Chức vụ:
Công chức Tư pháp - Hộ tịch
- Điện thoại: 0934.323.828
- Email: phamvanyen@quangninh.gov.vn

  

 

- Đồng chí: Vũ Đức Tặng
- Chức vụ:
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã
- Điện thoại: 0936.143.303
- Email: 
vuductang@quangninh.gov.vn
 

 

 

- Đồng chí: Đoàn Thị Băng
- Chức vụ:
 Chủ tịch Hội LHPN xã
- Điện thoại: 0986.597.870
- Email: 
doanthibang@quangninh.gov.vn
 

 

 

- Đồng chí: Vũ Văn Đoàn
- Chức vụ:
 Chủ tịch Hội Nông dân  
- Điện thoại: 0936.718.327
- Email: 
vuvandoan@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Vũ Văn Hải
- Chức vụ:
 Chỉ huy trưởng CHQS xã
- Điện thoại: 0978.845.189
- Email: 
vuvanhai@quangninh.gov.vn
 

 

 

- Đồng chí: Vũ Thị Huyền
- Chức vụ:
PCT UB MTTQ xã
- Điện thoại: 01645.207.596
- Email: 
vuthihuyen@quangninh.gov.vn
 

 

 

 

- Đồng chí: Lê Văn Tuynh
- Chức vụ: 
Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã
- Điện thoại: 01682.028.420
- Email: 
levantuynh@quangninh.gov.vn

 

 

  

- Đồng chí: Vũ Văn Tưởng
- Chức vụ:
 CB giao thông thủy lợi
- Điện thoại: 0904.478.298
- Email:
vuvantuong@quangninh.gov.vn
 

 

- Đồng chí: Lưu Văn Nhuận
- Chức vụ:
 CB Dân số KHHGĐ
- Điện thoại: 
- Email: 
luuvannhuan@quangninh.gov.vn
 

  

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Nga
- Chức vụ:
 Văn thư -lưu trữ, tạp vụ-Dân số, Trẻ em, XDGN
- Điện thoại: 01288.208.764
- Email: 
nguyenthithuynga@quangninh.gov.vn
 

 

 

 

- Đồng chí: Lê Thị Xuyến
- Chức vụ: 
PCT Hội LHPN xã, Trưởng thôn -Bí thư chi bộ 1
- Điện thoại: 0934.389.061
- Email: 
lethixuyen@quangninh.gov.vn
 

 

  

 

- Đồng chí: Vũ Văn Nghiễn
- Chức vụ:
Công chức Địa chính - Xây dựng
- Điện thoại:
- Email: vuvannghien@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Viết Quảng
- Chức vụ:
Trưởng Công an xã
- Điện thoại:
- Email: nguyenvietquang@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Trịnh Thu Loan
- Chức vụ:
Công chức Địa chính - Xây dựng
- Điện thoại:
- Email: trinhthuloan@quangninh.gov.vn

 

 

3. Diện tích, Dân số:

UBND xã Điền Công có diện tích tự nhiên là 12,46km2; Có tổng số dân là 1085 người;  mật độ dân cư 145 người/km2. 

4. Văn hoá dân tộc:

            Trên địa bàn xã có 02 dân tộc: Dân tộc Kinh và dân tộc Tày; dân tộc kinh là chủ yếu chiếm 99,83% còn lại là dân tộc Tày = 0,17%. 

5. Xã Điền Công được chia làm 3 thôn bao gồm:

                        - Thôn 1;

                        - Thôn 2;

                        - Thôn 3.

6. Vị trí địa lý: Là một xã sung quanh sông ngòi bao quanh.

            - Phía Đông giáp xã Đôg Mai, Sông Khoai, Hiệp Hoà - huyện Yên Hưng - Quảng Ninh.

            - Phía Nam giáp sông Bạch Đằng, Gia Minh, Minh Đức - huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng.

            - Phía Tây giáp Cảng Điền Công - phường Quang Trung.

            - Phía Bắc giáp phường Quang Trung - phường Trưng Vương thị xã Uông Bí.

7. Trên địa bàn có khu di tích lịch sử văn hoá Đình Điền Công đã được Nhà nước xếp hạng năm 2000. Hiện nay công trình đang được Bộ Văn hoá đầu tư tu bổ (công trình đang xây dựng). 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3164
Đã truy cập: 1857663