Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
V/v thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng đô thị và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thị xã Cẩm Phả 02/03/2012 Ngày 02-03-2012, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Trọng Minh đã ký ban hành Quyết định số 457/QĐ-UBND V/v thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng đô thị và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thị xã Cẩm Phả.
V/v thành lập Tổ công tác kiểm tra thực hiện Dự án xây dựng CSHT vùng sú vẹt ven biển phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả của Công ty TNHH Xây dựng Quảng Hồng 02/03/2012 Ngày 02-03-2012, Phó Chủ tịch UBND thị xã Trần Văn Hùng đã ký Quyết định số 453/QĐ-UBND V/v thành lập Tổ công tác kiểm tra thực hiện Dự án xây dựng CSHT vùng sú vẹt ven biển phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả của Công ty TNHH Xây dựng Quảng Hồng. Thời gian thực hiện của Tổ công tác trước ngày 30/03/2012.

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Cẩm Phả tại cuộc họp giao ban công tác đầu tư XDCB tháng 02/2012 02/03/2012 Ngày 29-02-2012, UBND thị xã đã ra Thông báo số 63/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Cẩm Phả tại cuộc họp giao ban công tác đầu tư XDCB tháng 02/2012.


Lịch công tác tháng 03 năm 2012 29/02/2012 Ngày 29-02-2012, UBND thành phố Cẩm Phả đã ban hành Lịch công tác tháng 03 năm 2012.

V/v nâng cao chất lượng kiểm soát thủ tục hành chính 29/02/2012 Ngày 29-02-2012, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Trọng Minh đã ký ban hành Công văn số 207/UBND chỉ đạo Trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các phường xã về việc nâng cao chất lượng kiểm soát thủ tục hành chính.

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ thị xã Cẩm Phả năm 2012 29/02/2012 Ngày 29-02-2012, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Trọng Minh đã ký ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ thị xã Cẩm Phả năm 2012.


V/v rà soát danh sách các doanh nghiệp trên phạm vi địa bàn thị xã Cẩm Phả 29/02/2012 Ngày 28-02-2012, Phó Chủ tịch UBND thị xã Vũ Văn Bình đã ký Quyết định số 412/QĐ-UBND V/v rà soát danh sách các doanh nghiệp trên phạm vi địa bàn thị xã Cẩm Phả, có đến ngày 31 tháng 12 năm 2011.

V/v tăng cường công tác vệ sinh môi trường dọc Quốc lộ 18A qua địa phận thành phố Cẩm Phả 29/02/2012 Ngày 28-02-2012, Phó Chủ tịch UBND thị xã Trần Văn Hùng đã ký ban hành Công văn số 206/UBND chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan và UBND các phường, xã tăng cường công tác vệ sinh môi trường dọc Quốc lộ 18A qua địa phận thành phố Cẩm Phả.

Kế hoạch triển khai công tác phòng chống dịch bệnh năm 2012 trên địa bàn thị xã Cẩm Phả 29/02/2012 Ngày 23-02-2012, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cẩm Phả Vũ Văn Bình đã ký ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh năm 2012 trên địa bàn thị xã Cẩm Phả.V/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thị xã Cẩm Phả 29/02/2012 Ngày 23-02-2012, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Trọng Minh đã ký ban hành Quyết định số 389/QĐ-UBND V/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thị xã Cẩm Phả. Ban Chỉ đạo do ông Vũ Văn Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã làm Trưởng Ban, ông Nguyễn Trung Hoàn - Trưởng Phòng Kinh tế làm Phó Trưởng Ban thường trực.

V/v phân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2012 bằng nguồn vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Tỉnh tập trung theo Quyết định số 3939/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 27/02/2012 Ngày 27-02-2012, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Trọng Minh đã ký ban hành Quyết định số 408/QĐ-UBND V/v phân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2012 bằng nguồn vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Tỉnh tập trung theo Quyết định số 3939/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010V/v phân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2012 bằng nguồn vốn ngân sách thị xã (từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất) 27/02/2012 Ngày 27-02-2012, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Trọng Minh đã ký ban hành Quyết định số 407/UBND-QĐ V/v phân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2012 bằng nguồn vốn ngân sách thị xã (từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất)

V/v phân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2012 bằng nguồn vốn thu xổ số kiến thiết Tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/9/2007 của Tỉnh uỷ Quảng Ninh 27/02/2012 Ngày 27-02-2012, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Trọng Minh đã ký ban hành Quyết định số 406/QĐ-UBND V/v phân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2012 bằng nguồn vốn thu xổ số kiến thiết Tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/9/2007 của Tỉnh uỷ Quảng Ninh.


Vv điều động và bổ nhiệm bà Đỗ Thị Cao Sơn - Chủ tịch công đoàn trường Tiểu học Quang Hanh nay đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Cẩm Thạch 27/02/2012 Ngày 16-02-2012, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Trọng Minh đã ký Quyết định số 338/QĐ-CT V/v điều động và bổ nhiệm bà Đỗ Thị Cao Sơn - Chủ tịch công đoàn trường Tiểu học Quang Hanh nay đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Cẩm Thạch. Kể từ ngày 20-02-2012.
V/v bổ nhiệm bà Trần Thị Oanh - Tổ trưởng chuyên môn trường THCS Cẩm Bình giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Bình 27/02/2012 Ngày 16-02-2012, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Trọng Minh đã ký Quyết định số 337/QĐ-CT V/v bổ nhiệm bà Trần Thị Oanh - Tổ trưởng chuyên môn trường THCS Cẩm Bình giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Bình. Kể từ ngày 20-02-2012.
Vv bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng - Chủ tịch công đoàn trường THCS Quang Hanh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường THCS Quang Hanh 27/02/2012 Ngày 16-02-2012, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Trọng Minh đã ký Quyết định số 336/QĐ-CT Vv bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng - Chủ tịch công đoàn trường THCS Quang Hanh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường THCS Quang Hanh. Kể từ ngày 20-02-2012.
V/v giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Dự án: "Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường vào Nghĩa trang nhân dân miền Tây, khu 7, phường Quang Hanh" 24/02/2012 Ngày 24-02-2012, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Trọng Minh đã ký ban hành Thông báo sô 56/TB-UBND V/v giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Dự án: "Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường vào Nghĩa trang nhân dân miền Tây, khu 7, phường Quang Hanh".
V//v miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng là người có công với cách mạng 24/02/2012 Ngày 24-02-2012, Phó Chủ tịch UBND thị xã Trần Văn Hùng đã ký ban hành Quyết định số 404/QĐ-UBND V//v miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng là người có công với cách mạng.

V/v chuẩn bị nội dung thực hiện Thông báo số 325 ngày 23/02/2012 của Thường trực Thị ủy Cẩm Phả 24/02/2012 Ngày 24-02-2012, UBND thị xã đã ra Thông báo số 55/TB-UBND V/v chuẩn bị nội dung thực hiện Thông báo số 325 ngày 23/02/2012 của Thường trực Thị ủy Cẩm Phả.
V/v đề nghị Công ty Tuyển than Cửa Ông - Vinacomin đảm bảo vệ sinh môi trường vận chuyển than bằng đường sắt 24/02/2012 Ngày 23-02-2012, Phó Chủ tịch UBND thị xã Trần Văn Hùng đã ký ban hành Công văn số 184/UBND V/v đề nghị Công ty Tuyển than Cửa Ông - Vinacomin đảm bảo vệ sinh môi trường vận chuyển than bằng đường sắt
Giá gạo tẻ bình quân tháng 02 năm 2012 trên địa bàn thị xã Cẩm Phả 23/02/2012 Ngảy 23-02-2012, Phó Chủ tịch UBND thị xã Trần Văn Hùng đã ký ban hành Quyết định số 185/QĐ-UBND quy định về Giá gạo tẻ bình quân tháng 02 năm 2012 trên địa bàn thị xã Cẩm Phả. Quy định này làm cơ sở để tính tiền hỗ trợ lập phương án bồi thường GPMB.
V/v thăm, chúc mừng các đơn vị y tế nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-02 23/02/2012 Ngày 22-02-2012, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thị Kim Phượng đã ký ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND V/v thăm, chúc mừng các đơn vị y tế nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-02.

V/v lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ 23/02/2012 Ngày 09-02-2012, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Trọng Minh đã ký ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND V/v lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ.
V/v thống nhất một số nội dung đầu tư xây dựng công trình nằm trong Quy hoạch xây dựng Khu Bến Do, phường Cẩm Trung 23/02/2012 Ngày 23-02-2012, Chủ tịch UBND thị xã đã ký ban hành Công văn số 178/UBND về việc đề nghị Lãnh đạo Tổng Công ty Đông Bắc làm việc với Lãnh đạo UBND thị xã để thống nhất một số nội dung đầu tư xây dựng công trình nằm trong Quy hoạch xây dựng Khu Bến Do, phường Cẩm Trung.
V/v cho phép các dự án, công trình thuộc kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 còn kế hoạch vốn được thanh toán kéo dài sang năm 2012 23/02/2012 Ngày 17-02-2012, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Trọng Minh đã ký ban hành Quyết định số 342/QĐ-UBND V/v cho phép các dự án, công trình thuộc kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 còn kế hoạch vốn được thanh toán kéo dài sang năm 2012.

Kết luận của UBND thị xã Cẩm Phả về kết quả Hội nghị lấy ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu chợ mới Cửa Ông tại phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả 23/02/2012 Ngày 22-02-2012, UBND thị xã đã ra Thồng báo số 52/TB-UBND kết luận về kết quả Hội nghị lấy ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu chợ mới Cửa Ông tại phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả.

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã sau khi đi kiểm tra thực tế một số công trình trọng điểm tại xã Dương Huy và làm việc với UBND xã Dương Huy ngày 16/02/2012 22/02/2012 Ngày 21/02/2012, UBND thị xã đã ra Thông báo số 50/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã sau khi đi kiểm tra thực tế một số công trình trọng điểm tại xã Dương Huy và làm việc với UBND xã Dương Huy ngày 16/02/2012.


V/v lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng Trụ sở HĐND và UBND phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả 22/02/2012 Ngày 21-02-2012, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 49/TB-UBND V/v lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng Trụ sở HĐND và UBND phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả.
V/v thẩm định xét công nhận danh hiệu, giữ vững danh hiệu "Phường, xã Văn hoá", Khu, thôn văn hoá năm 2011 22/02/2012 Ngày 09-02-2012, Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đời sống văn hoá thị xã đã ký ban hành Thông báo số 33/TB-BCĐ V/v thẩm định xét công nhận danh hiệu, giữ vững danh hiệu "Phường, xã Văn hoá", Khu, thôn văn hoá năm 2011.


V/v giao quản lý ghi tên đường, phố, ngõ trên các tuyến đường phố thuộc địa bàn các phường của thị xã Cẩm Phả 22/02/2012 Ngày 08-02-2012, Phó Chủ tịch UBND thị xã Vũ Văn Bình đã ký ban hành Thông báo số 32/TB-UBND V/v giao quản lý ghi tên đường, phố, ngõ trên các tuyến đường phố thuộc địa bàn các phường của thị xã Cẩm Phả.

V/v lập hoàn chỉnh phương án bồi thường GPMB đối với Rạp hát ngoài trời 22/02/2012 Ngày 21-02-2012, Phó Chủ tịch UBND thị xã Trần Văn Hùng đã ký ban hành Công văn số 165/UBND chỉ đạo V/v lập hoàn chỉnh phương án bồi thường GPMB đối với Rạp hát ngoài trời.
V/v cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn phường Cẩm Trung 22/02/2012 Ngày 21-02-2012, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 164/UBND chỉ đạo V/v cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn phường Cẩm Trung.
Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh cúm gia cầm 20/02/2012 Ngày 18-02-2012, Phó Chủ tịch UBND thị xã Vũ Văn Bình đã ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn.


V/v bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đình Nhân giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã 16/02/2012 Ngày 16-02-2012, Chủ tịch UBND thị xã đã ký ban hành Quyết định số 339/QĐ-UBND V/v bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đình Nhân giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2012.
Về việc phòng cháy, chữa cháy xe ôtô, xe gắn máy trên địa bàn thị xã 16/02/2012 Ngày 13-02-2012, Chủ tịch UBND thị xã đã ký Công văn số 119/UBND yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể của Thị xã, Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện tốt một số việc về công tác phòng cháy, chữa cháy xe ôtô, xe gắn máy.

Thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án Một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân thị xã Cẩm Phả 15/02/2012 Ngày 15-02-2012, Chủ tịch UBND thị xã đã ký ban hành Quyết định số 315/QĐ-UBND về việc Thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án Một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân thị xã Cẩm Phả.

Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri với Kỳ họp thứ tư - Hội đồng nhân dân thị xã Cẩm Phả khoá XIX 04/02/2012 Ngày 03-02-2012, Phó Chủ tịch UBND thị xã Vũ Văn Bình đã ký ban hành Công văn số 92/UBND chỉ đạo Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri với Kỳ họp thứ tư - Hội đồng nhân dân thị xã Cẩm Phả khoá XIX.

Chỉ thị về nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2012 04/02/2012 Ngày 03-02-2012, Chủ tịch UBND thị xã đã ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2012.Về việc mời họp Uỷ ban nhân dân thị xã thường kỳ tháng 02/2012 03/02/2012 Ngày 31-01-2012, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 18/MH-UBND Về việc mời họp Uỷ ban nhân dân thị xã thường kỳ tháng 02/2012. Thời gian: vào hồi 08h00', ngày 04 tháng 02 năm 2012 (thứ bảy). Địa điểm: Hội trường A - Trụ sở HĐND và UBND thị xã.
Về việc thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 31/01/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh 03/02/2012 Ngày 02-02-2012, Chủ tịch UBND thị xã đã ký ban hành Công văn số 90/UBND chỉ đạo Về việc thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 31/01/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2375
Đã truy cập: 3547965