Tài liệu kỳ họp thứ mười ba - HĐND thành phố khóa XX

13/05/2020 07:39

  1. I - Thông báo nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 13) Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
  2. II - Giấy triệu tập kỳ họp thứ mười ba Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX.
  3. III - Giấy mời dự kỳ họp thứ mười ba Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX.
  4. IV - Dự kiến chương trình kỳ họp thứ mười ba Hội đồng nhân dân  Thành phố khóa XX
  5. V - Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết:

(1). Báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 4 tháng đầu năm 2020; ước thực hiện dự toán ngân sách cả năm 2020.

(2). Tờ trình về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020.

- Dự thảo nghị quyết

(3). Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thành phố đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050.

(4). Tờ trình về việc điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Cẩm Phả đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

- Dự thảo nghị quyết

(5). Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 4 tháng đầu năm; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách cấp thành phố.

- Tờ trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, chỉnh trang tuyến phố phía nam Quốc lộ 18A từ phường Cẩm Thủy đến phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả.

Tờ trình điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thành phố giai đoạn 2016 - 2020.Tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách cấp thành phố năm 2020  

(6). Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư  công trung hạn gia đoạn 2016 - 2020; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cẩm Phả đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

qt.campha


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4921
Đã truy cập: 3786553