Cẩm Phả: Phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

18/01/2019 17:11

Thời gian qua, thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương về nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, Thành ủy Cẩm Phả đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ.

 

Từ đây, tạo chuyển biến tích cực về ý thức tự giác, giữ gìn đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ thành phố đến cơ sở. Qua đó, không ngừng nâng cao chất lượng công tác ở mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Thực hiện yêu cầu về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã được quy định tại Quy định 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” gắn với Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” và mới đây là Quy định 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”, Thành ủy Cẩm Phả đã triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp sáng tạo, phù hợp.

 

Đồng chí Trần Văn Hanh, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TP Cẩm Phả, cho biết: Thực hiện các quy định này của Trung ương, hằng năm 100% cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu trong Đảng bộ thành phố đều đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác, đăng ký với chi bộ nơi sinh hoạt để được theo dõi, giúp đỡ. Trong đó, đặc biệt chú trọng nội dung cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Cùng với đó, ở một số địa phương như phường Cẩm Bình, Cẩm Thịnh, Cẩm Tây, Quang Hanh... đã chủ động xây dựng quy định nêu gương về đạo đức, lối sống của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và bổ sung vào yêu cầu về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào quy chế làm việc để chỉ đạo thực hiện. Trong 5 năm qua, các cấp ủy từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức trên 100 cuộc kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề, kịp thời phát hiện những biểu hiện tiêu cực để chấn chỉnh cũng như định hướng, đôn đốc thực hiện nghiêm túc.

 

Năm 2018, phường Cẩm Bình được thành phố đánh giá là một trong những địa phương có nhiều chuyển biến tích cực trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, thu ngân sách nhà nước đạt 18,846 tỷ đồng bằng 226% so với kế hoạch giao, công tác cải cách hành chính tiếp tục giữ vị trí đi đầu thành phố trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả bằng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tổng số thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết đảm bảo trước và đúng hạn đạt 99,42%...

 

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh (thứ nhất, bên phải), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Bình trao đổi với người dân khu phố Hòn Một về việc cải tạo, mở rộng tuyến đường khu dân cư

 

Để có được những kết quả đó, phải kể đến công tác lãnh đạo, điều hành, đặc biệt là sự sâu sát, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương.

 

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Bình, chia sẻ: Phường đã xây dựng đưa quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào quy chế làm việc cơ quan. Hằng tháng, trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan đều có phần đánh giá về việc nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Đơn cử, trong việc thu chi ngân sách, ngay từ đầu năm, phường đã chỉ đạo mạnh mẽ, yêu cầu các bộ phận chủ động rà soát, tiết kiệm chi thêm 10% so với quy định của thành phố. Với sự vào cuộc quyết liệt, đôn đốc thường xuyên từ các cấp lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức phường đã chủ động, trách nhiệm hơn trong thực hiện nhiệm vụ nên số thu ngân sách vượt cao so với kế hoạch đề ra, đồng thời tiết kiệm thêm nguồn vốn chi cho đầu tư xây dựng cơ bản.

 

Thời gian tới, nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Thành ủy Cẩm Phả tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng thời, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ.

 

Cùng với đó, chỉ đạo tới các chi, đảng bộ tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm hoặc còn yếu kém, hạn chế qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và kiểm điểm công tác hằng năm. Từ đây, sớm xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công người phụ trách, định ra thời hạn giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

qt.campha


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 8092
Đã truy cập: 4005593