3. Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm

19/04/2017 17:00

.

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, UBND thành phố Cẩm Phả công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách của thành phố, mời độc giả nhấn vào tên văn bản để xem nội dung chi tiết:  

 

1. Thông báo số 200/TB-UBND, ngày 18/4/2017 của UBND thành phố về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Thành phố Quý I năm 2017;

 

 2. Thông báo số 390/TB-UBND, ngày 14/7/2017 của UBND thành phố về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Thành phố 6 tháng đầu năm 2017;

 

3. Thông báo số 18/TB-UBND, ngày 12/01/2018 của UBND thành phố về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Thành phố đến 31/12/2017;

 

4. Thông báo số 152/TB-UBND, ngày 12/4/2018 của UBND thành phố về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Thành phố Quý I năm 2018;

 

 5. Thông báo số 324/TB-UBND, ngày 12/7/2018 của UBND thành phố về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Thành phố Quý II năm 2018;

 

 6. Thông báo số 515/TB-UBND, ngày 11/10/2018 của UBND thành phố về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Thành phố Quý III năm 2018;

 

 7. Thông báo số 18/TB-UBND, ngày 14/1/2019 của UBND thành phố về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Thành phố đến 31/12/2018;

 

 8. Thông báo số 152/TB-UBND, ngày 12/4/2019 của UBND thành phố về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 3 tháng đầu năm 2019;

 

9. Thông báo số 304/TB-UBND, ngày 10/7/2019 của UBND thành phố về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2019;

 

10. Thông báo số 405/TB-UBND, ngày 15/10/2019 của UBND thành phố về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2019;

 

 11. Thông báo số 14/TB-UBND, ngày 14/01/2020 của UBND thành phố về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố đến hết ngày 30/12/2019;

 

 

 12. Thông báo số 116/TB-UBND, ngày 15/4/2020 của UBND thành phố về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toàn ngân sách thành phố 3 tháng đầu năm 2020;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài khoản Hệ thống


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4833
Đã truy cập: 3786465