Thành uỷ

I, Thông tin chung:

         Tên cơ quan : Thành uỷ Cẩm Phả 
          Địa chỉ         : Số 374 - Đường Trần Phú - Cẩm Trung - Cẩm Phả - Quảng Ninh 
          Điện thoại    : 0203.3862241 
          Fax              : 0203.3862241
          E-mail          : tucp@quangninh.gov.vn

 

 

II, Ban Thường vụ Thành ủy Cẩm Phả Khoá XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020:

 

1. Đồng chí:   Nguyễn Hồng Dương

 

 

- Chức vụ:  Bí thư Thành ủy 
- Ngày sinh: 27/10/1976
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Tổ chức và Quản lý vận tải
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: nguyenhongduong@quangninh.gov.vn

 

 

 

2, Đồng chí: Bùi Thị Bính

 

 

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố
- Ngày sinh: 14/05/1971
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý công, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: buithibinh.cp@quangninh.gov.vn

 

 

3, Đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường

 

 

- Chức vụ: Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND thành phố
- Năm sinh: 1971
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế; Kỹ sư xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: nguyenmanhcuong.skhvdt@quangninh.gov.vn

 

 

 

4. Đồng chí:Phạm Văn Kính

 

 

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Thành phố
- Ngày sinh: 17/03/1965
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Kinh tế Quốc dân
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

 

5. Đồng chí:Nguyễn Thị Tuyết Mai

 

 

- Chức vụ: Phó Chủ tịch TT HĐND Thành phố
- Sinh ngày: 20/10/1965
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính
- Email: nguyenthituyetmai@quangninh.gov.vn

  

6. Đồng chí:Tiêu Văn Lẫm

 

 

- Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Thành phố
- Ngày sinh: 22/11/1976
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

7. Đồng chí:Trần Văn Hanh

 

- Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy- Trưởng phòng Nội vụ Thành phố
- Ngày sinh: 06/05/1961
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

8. Đồng chí:Trần Hoàng Hải

 

 - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND thành phố
- Ngày sinh: 26/11/1973
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế tài chính
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: tranhoanghai@quangninh.gov.vn

 

9. Đồng chí:Bùi Hồng Quân

 

- Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
- Ngày sinh: 13/10/1976
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: buihongquan76@gmail.com

 

10. Đồng chí:Phạm Hồng Thái

 

- Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy - Chánh Thanh tra thành phố
- Ngày sinh: 16/06/1960
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học An ninh nhân dân
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: 

 

11. Đồng chí:Trương Thành Công

 

- Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - Chủ tịch UB MTTQ Thành phố
- Ngày sinh: 
- Dân tộc: Sán dìu
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: truongthanhcong.thanhuycampha@gmail.com

 

 12. Đồng chí: Đinh Ngọc Chiến 

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố
- Ngày sinh: 23/5/1978
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ quản lý Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: dinhngocchien.cp@quangninh.gov.vn

 

 

 13. Đồng chí: Trương Văn Pha

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Quang Hanh
- Dân tộc: Sán Dìu
- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ quản trị công, Kỹ sư quản trị doanh nghiệp
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: truongvanpha.cp@quangninh.gov.vn

 

 14. Đồng chí: Nguyễn Thị Phương

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Ông
- Ngày sinh: 14/5/1976
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý giáo dục
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: nguyenthiphuong.cp@quangninh.gov.vn

 

 

III, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cẩm Phả Khóa XXI, nhiệm kỳ 2015- 2020:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

Nguyễn Hồng Dương

Bí thư Thành ủy 

2 Bùi Thị Bính Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố
3 Nguyễn Mạnh Cường Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND thành phố

4

Phạm Văn Kính

UVTV, Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố

5

Nguyễn Thị Tuyết Mai

UVTV, Phó Chủ tịch TT HĐND Thành phố

6

Đinh Ngọc Chiến

UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

7

Tiêu Văn Lẫm

UVTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Thành phố

8

Trần Văn Hanh

UVTV, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

9

Trần Hoàng Hải

UVTV, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

10

Bùi Hồng Quân

UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy 

11

Phạm Hồng Thái

UVTV, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra

12 Trương Thành Công UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - Chủ tịch UB MTTQ Thành phố

13

Nguyễn Hải Khiên

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

14

Nguyễn Thị Phương

 

UVBTV, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Ông

 

15 Vũ Ngọc Ánh Trưởng phòng Lao động Thương binh và xã hội

16

Nguyễn Công Bằng

Chủ tịch UBND phường Cẩm Thạch

17

Phạm Hùng Cự

Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất

18

Trịnh Thị Huệ

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

19

Hoàng Tuấn Khanh

Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình

20

Nguyễn Đình Khánh

Bí thư Thành đoàn 

21

Vũ Thị Minh Hải

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Tây

22

Đinh Quốc Hùng

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố

23

Nguyễn Như Ngọc

Chánh Văn phòng Thành ủy

24

Trương Văn Pha

UVBTV, Bí thư Đảng ủy phường Quang Hanh

25

Đậu Phan Phong

Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

26

Nguyễn Tiến Phong

Phó Thủ trưởng Cơ quan UBKT Thanh tra

27

Đinh Mai Phương

Phó Chủ tịch UBMTTQ Thành phố

28

Nguyễn Tiến Quang

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành

29

Hoàng Hồng Quân

Phó Trưởng phòng TNMT Thành phố

30

Nguyễn Sơn Thủy

Chủ tịch Liên đoàn LĐ thành phố

31

 

Nguyễn Văn Thưởng

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa

32

Đặng Quốc Toàn

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

33

Vũ Quang Tuấn

Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố

34

Nguyễn Minh Tuấn

Bí thư Đảng ủy phường Quang Hanh

35

Ngô Mạnh Tuyển

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố

36

Bùi Vũ Tùng

Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Thủy

37

Nguyễn Hữu Tư

Trưởng phòng Kinh tế

38

Vũ Hồng Chương

Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Trung

39 Nguyễn Hải Ninh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Bình
40 Đinh Quốc Vương Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
41 Phạm Đình Nhân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Đông
42 Nguyễn Thị Thu Hà Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cẩm Phú
43 Ngô Trí Cường Bí thư Đảng ủy phường Mông Dương
44 Cù Quốc Thắng UVBTV, Trưởng Công an Thành phố

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5251
Đã truy cập: 3570345