Thành uỷ

I, Thông tin chung:

         Tên cơ quan : Thành uỷ Cẩm Phả 
          Địa chỉ         : Số 374 - Đường Trần Phú - Cẩm Trung - Cẩm Phả - Quảng Ninh 
          Điện thoại    : 0203.3862241 
          Fax              : 0203.3862241
          E-mail          : tucp@quangninh.gov.vn

 

 

II, Ban Thường vụ Thành ủy Cẩm Phả Khoá XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

 

1. Đồng chí:   Nguyễn Hồng Dương

 

 

- Chức vụ:  Bí thư Thành ủy 
- Ngày sinh: 27/10/1976
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Tổ chức và Quản lý vận tải
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: nguyenhongduong@quangninh.gov.vn

 

 2, Đồng chí: Bùi Thị Bính

 

 

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố
- Ngày sinh: 14/05/1971
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý công, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: buithibinh.cp@quangninh.gov.vn

  

3, Đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường

 

 

- Chức vụ: Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND thành phố
- Năm sinh: 1971
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế; Kỹ sư xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: nguyenmanhcuong.skhvdt@quangninh.gov.vn

  

4. Đồng chí: Trần Hoàng Hải

 

 

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND thành phố
- Ngày sinh: 26/11/1973
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế tài chính
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: tranhoanghai@quangninh.gov.vn

 

5. Đồng chí: Đinh Ngọc Chiến

 

  - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố
- Ngày sinh: 23/5/1978
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ quản lý Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: dinhngocchien.cp@quangninh.gov.vn

  

6. Đồng chí: Bùi Hồng Quân

 
  • - Chức vụ: Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ
  • - Ngày sinh: 13/10/1976
    - Dân tộc: Kinh
    - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân
    - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
    - Email: buihongquan76@gmail.com

7. Đồng chí: Tiêu Văn Lẫm

 

 

- Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Thành phố
- Ngày sinh: 22/11/1976
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

8. Đồng chí: Cù Quốc Thắng

 

- Chức vụ: Trưởng Công an Thành phố
- Ngày sinh: 06/05/1982
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn : Học viện An ninh nhân dân
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

9. Đồng chí: Nguyễn Tiến Phong

 

 

- Chức vụ: Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra Thành phố
- Ngày sinh: 22/11/1977
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: 

 

10. Đồng chí:Trương Thành Công

 

- Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - Chủ tịch UB MTTQ Thành phố
- Ngày sinh: 
- Dân tộc: Sán dìu
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: truongthanhcong.thanhuycampha@gmail.com

 

 11. Đồng chí: Nguyễn Thị Phương

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Ông
- Ngày sinh: 14/5/1976
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý giáo dục
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: nguyenthiphuong.cp@quangninh.gov.vn

  

12. Đồng chí: Vũ Hồng Chương

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Trung
- Ngày sinh: 14/5/1971
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: vuhongchuong.cp@quangninh.gov.vn

III, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cẩm Phả Khóa XXI, nhiệm kỳ 2015- 2020:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

Nguyễn Hồng Dương

Bí thư Thành ủy 

2 Bùi Thị Bính Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố
3 Nguyễn Mạnh Cường Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND thành phố

4

Trần Hoàng Hải

UVTV, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

5

Trương Thành Công

UVTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Thành phố

6

Đinh Ngọc Chiến

UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

7

Tiêu Văn Lẫm

UVTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Thành phố

8

Bùi Hồng Quân

UVTV, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

9

Cù Quốc Thắng

UVTV, Trưởng Công an Thành phố

10

Nguyễn Thị Phương

UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy 

11

Nguyễn Tiến Phong

UVTV, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra

12 Vũ Hồng Chương UVTV, Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Trung

13

Phạm Văn Kính Phó Chủ tịch UBND Thành phố
14 Vũ Ngọc Ánh Trưởng phòng Lao động Thương binh và xã hội

15

Nguyễn Công Bằng

Chủ tịch UBND phường Cẩm Thạch

16

Ngô Trí Cường

Bí thư Đảng ủy phường Mông Dương

17

Nguyễn Thị Thu Hà

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cẩm Phú

18

Vũ Thị Minh Hải

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Tây

19

Nguyễn Đình Khánh

Bí thư Thành đoàn 

20

Nguyễn Đức Hạnh

Phó Thủ trưởng Cơ quan UBKT Thanh tra Thành phố

21

Đinh Quốc Hùng

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố

22

Nguyễn Như Ngọc

Chánh Văn phòng Thành ủy

23

Trương Văn Pha

UVBTV, Bí thư Đảng ủy phường Quang Hanh

24

Nguyễn Thị Thu Hương

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố

25

Nguyễn Kiều Hưng

Trưởng phòng Quản lý đô thị

26

Phạm Mai Hương

Chủ tịch Hội LHPN Thành phố

27

Nguyễn Tiến Quang

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành

28

Phạm Huy Hoàng Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Sơn

29

Nguyễn Sơn Thủy

Chủ tịch Liên đoàn LĐ thành phố

30

 

Bùi Hải Sơn

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Dương Huy

31

Đặng Quốc Toàn

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

32

Vũ Quang Tuấn

Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố

33

Nguyễn Minh Tuấn

Bí thư Đảng ủy phường Quang Hanh

34

Ngô Mạnh Tuyển

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố

35

Bùi Vũ Tùng

Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Thủy

36

Nguyễn Hữu Tư

Trưởng phòng Kinh tế

37 Nguyễn Hải Ninh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Bình
38 Đinh Quốc Vương Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
39 Vũ Đình Nhân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Đông
40 Đặng Thị Thịnh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thịnh

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 699
Đã truy cập: 3998200