Danh sách cổng thành phần cấp xã TP Cẩm Phả

27/11/2018
Xã Cẩm Hải Thôn 2, xã Cẩm Hải, Tp. Cẩm Phả Khổng Minh Thanh Chủ tịch 0904596060  
Xã Dương Huy  Thôn Đoàn Kết, xã Dương Huy, Tp. Cẩm Phả Nguyễn Văn Thưởng Chủ tịch 0903.260.117 nguyenvanthuong@gmail.com
Phường Quang Hanh Khu 5, phường Quang Hanh, Tp. Cẩm Phả Trương Văn Pha Chủ tịch 0917384988 truongvanpha.cp@quangninh.gov
Phường Cẩm Bình Số 147 phố Cẩm Bình, P. hường Cẩm Bình, Tp. Cẩm Phả Nguyễn Hải Ninh Chủ tịch 0903.203.666 nguyenhaininh.cp@quangninh.gov.vn
Phường Cẩm Trung Số 378, đường Trần Phú, P. Cẩm Trung, Tp. Cẩm Phả Ngô Trí Cường Chủ tịch 0915.825.899 ngotricuong@quangninh.gov.vn
Phường Cẩm Phú Tổ 38, khu 3,P. Cẩm Phú, Tp. Cẩm Phả Nguyễn Thị Thu Hà Chủ tịch 0903425338 nguyenthithuha.cp@quangninh.gov.vn
Phường Cẩm Thành  Số 01, tổ 02, khu 1,  P. Cẩm Thành Cẩm Phả Nguyễn Tiến Quang Chủ tịch 01678688678 nguyentienquang.cp@quangninh.gov.vn
Phường Cẩm Thạch Số 790, đường Trần Phú, P. Cẩm Thạch, Tp. Cẩm Phả Phạm Văn Cường Chủ tịch 0913024386 phamvancuong@quangninh.gov.vn
Phường Cẩm Tây Số 44, đường Trần Phú, P. Cẩm Tây, Tp. Cẩm Phả Nguyễn Xuân Hòa Chủ tịch 01237699966 nguyenxuanhoa.cp@quangninh.gov.vn
Phường Cẩm Thịnh  P. Cẩm Thịnh, Tp. Cẩm Phả Trần Ngọc Cẩn Chủ tịch 0912458858  
Phường Cẩm Sơn Phố Bình Sơn, P. Cẩm Sơn, Tp. Cẩm Phả Phạm Huy Hoàng Chủ tịch 0912.401.686 phamhuyhoang.cp@quangninh.gov.vn
Xã Cộng Hòa Xã Cộng Hòa, Tp. Cẩm Phả Hà Văn Công Chủ tịch 0912226583 hacong1972@gmail.com
Phường Cẩm Thủy Số 564, đường Trần Phú, P. Cẩm Thủy, Tp. Cẩm Phả Nguyễn Thái Bình Chủ tịch  0912522668 nguyenthaibinhctcp@gmail.com
Phường Cẩm Đông Số 192 đường Bà Triệu, P. Cẩm Đông, Tp. Cẩm Phả Phạm Hùng Cự Chủ tịch 0913370407 phamhungcu.cp@quangninh.gov.vn
Phường Mông Dương Phường Mông Dương, Tp. Cẩm Phả Trần Quốc Dân Chủ tịch 0913370961 tranquocdan@quangninh.gov.vn
Phường Cửa Ông Phường Cửa Ông, Tp. Cẩm Phả Vũ Hồng Chương Chủ tịch 0936336988 vuhongchuong@quangninh.gov.vn

Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 554
Đã truy cập: 4152868