Tiêu đề Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Cơ quan
Lĩnh vực văn bản Công thương
Nội dung

a) Trình tự thực hiện:

- Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá gửi 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, thị xã, thành phố (phòng Kinh tế hoặc Kinh tế và Hạ tầng).

- Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân.

- Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế và Hạ tầng tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết để cấp phép hoặc từ chối cấp phép.

b) Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện, thị xã, thành phố.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Trường hợp cấp lại Giấy phép do hết thời hạn hiệu lực: Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại đối với trường hợp này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

     - Trường hợp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy: Tổ chức, cá nhân được cấp phép phải lập, nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp lại;                 

 

 

+ Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố (phòng Kinh tế hoặc Kinh tế và Hạ tầng) xem xét và cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố (phòng Kinh tế hoặc Kinh tế và Hạ tầng) sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố (phòng Kinh tế hoặc Kinh tế và Hạ tầng)

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

h) Lệ phí

1) Trường hợp cấp lại Giấy phép do hết thời hạn hiệu lực:

- Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 đồng/ giấy/lần đối với các khu vực khác.

- Phí thẩm định:

+ Khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Khu vực khác: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

2) Trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy, bị rách, nát, cháy:

- Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 đồng/ giấy/lần đối với các khu vực khác.

- Phí thẩm định: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 56 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có);

 Là thương nhân đã được cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Chinh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Chinh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

 

          - Thông tư số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá.

Tệp tin đính kèm

7.MẪU ĐƠN.doc
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2530
Đã truy cập: 3608410