Trang chủ Công Văn
Vv rà soát thiết bị DrayTek được sử dụng trong hệ thống mạng
23/11/2020 14: 04:00
Vv tham gia ý kiến vào Dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (gửi kèm theo bản dự thảo)
20/11/2020 14: 58:00
Vv triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị
18/11/2020 15: 19:00
Vv đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn huyện Cô Tô (lần 4)
18/11/2020 10: 04:00
HD tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
16/11/2020 13: 56:00
Vv thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19
13/11/2020 16: 22:00
Vv đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo
10/11/2020 10: 55:00
Vv thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020
06/11/2020 16: 18:00
Vv báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021
06/11/2020 15: 28:00
Vv tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19
05/11/2020 09: 16:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2413
Đã truy cập: 2397847