Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
3088/QĐ-UBND 22/11/2019 Quyết định số 3088/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thay đổi đối tượng hỗ trợ cải thiện nhà ở từ nguồn hỗ trợ của các công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam UBND Huyện Ba Chẽ
3087/QĐ-UBND 22/11/2019 Quyết định số 3087/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thay đổi danh sách hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều có khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây mới từ nguồn quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Quảng Ninh năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
484/BC-UBND 22/11/2019 Báo cáo số 484/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Sơ kết 02 năm thực hiện đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật của bộ công an UBND Huyện Ba Chẽ
3074/QĐ-UBND 19/11/2019 Quyết định số 3074/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việccông nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm dân cư gần cầu Lọ Cặp, thôn Đồng Giảng B, xã Lương Mông UBND Huyện Ba Chẽ
3066/QĐ-UBND 19/11/2019 Quyết định số 3066/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt danh sách hộ người có công tự xây mới, sửa chữa nhà ở giữa 2 giai đoạn của Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg UBND Huyện Ba Chẽ
3031/QĐ-UBND 19/11/2019 Quyết định số 3031/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt danh sách, nội dung hỗ trợ đất ở theo Đề án 2085/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
3030/QĐ-UBND 18/11/2019 Quyết định số 3030/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt loại bỏ, bổ sung danh sách hỗ trợ hộ gia đình xây nhà tiêu hợp vệ sinh tại các xã (đợt 2) năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
3029/QĐ-UBND 18/11/2019 Quyết định số 3029/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kiện toàn Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND Huyện Ba Chẽ
3028/QĐ-UBND 18/11/2019 Quyết định số 3028/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc xếp hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ cấp xã (Triệu Quý Làu) UBND Huyện Ba Chẽ
3027/QĐ-UBND 18/11/2019 Quyết định số 3027/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc xếp hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ cấp xã (Nguyễn Thành Trung) UBND Huyện Ba Chẽ
3019/QĐ-UBND 15/11/2019 Quyết định số 3019/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Triệu Đức Phượng, giữ chức vụ Trưởng phòng Dân tộc huyện UBND Huyện Ba Chẽ
3018/QĐ-UBND 15/11/2019 Quyết định số 3018/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vi Thanh Vinh, giữ chức vụ Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT huyện UBND Huyện Ba Chẽ
3017/QĐ-UBND 15/11/2019 Quyết định số 3017/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thuyên chuyển và chấm dứt hợp đồng làm việc đối với bà Phạm Thị Thúy - Giáo viên Trường PTDT Nội trú UBND Huyện Ba Chẽ
3016/QĐ-UBND 15/11/2019 Quyết định số 3016/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc điều động ông Phạm Văn Đăng - Thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Dân tộc huyện để nhận nhiệm vụ theo Quyết định số 693-QĐ/HU ngày 14/11/2019 của BTV Huyện uỷ UBND Huyện Ba Chẽ
3084/QĐ-UBND 14/11/2019 Quyết định số 3084/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt dự án hỗ trợ trồng cây trà hoa vàng phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế (đợt 2) năm 2019 xã Đạp Thanh UBND Huyện Ba Chẽ
3083/QĐ-UBND 14/11/2019 Quyết định số 3083/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt dự án hỗ trợ chăn nuôi gia cầm phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế năm 2019 xã Đạp Thanh UBND Huyện Ba Chẽ
3082/QĐ-UBND 14/11/2019 Quyết định số 3082/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt dự án hỗ trợ chăn nuôi bò phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế năm 2019 xã Đạp Thanh UBND Huyện Ba Chẽ
2999/QĐ-UBND 13/11/2019 Quyết định số 2999/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc cử sĩ quan dự bị đi bổ túc cấp Tiểu đoàn năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
2910/QĐ-UBND 11/11/2019 Quyết định số 2910/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thành lập Hội đồng kỷ luật công chức cấp xã UBND Huyện Ba Chẽ
2908/QĐ-UBND 08/11/2019 Quyết định số 2908/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt thanh lý tài sản máy tính của phòng Lao động - TB&XH UBND Huyện Ba Chẽ
2905/QĐ-UBND 07/11/2019 Quyết định số 2905/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với ông Ngô Văn Vinh - Trưởng phòng Y tế huyện UBND Huyện Ba Chẽ
2904/QĐ-UBND 07/11/2019 Quyết định số 2904/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với bà Vi Thị Thông - Giáo viên Trường TH&THCS Lương Mông UBND Huyện Ba Chẽ
2903/QĐ-UBND 06/11/2019 Quyết định số 2903/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp đối với ông Nguyễn Đức Bảo, xã Nam Sơn (đợt 2) năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
2902/QĐ-UBND 06/11/2019 Quyết định số 2902/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án hỗ trợ trồng cam V2 phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế năm 2019 xã Đồn Đạc UBND Huyện Ba Chẽ
2901/QĐ-UBND 06/11/2019 Quyết định số 2901/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt điều chỉnh dự án hỗ trợ chăn nuôi gia cầm phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế năm 2019 xã Đồn Đạc UBND Huyện Ba Chẽ
2894/QĐ-UBND 05/11/2019 Quyết định số 2894/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thành lập Tổ công tác rà soát trình tự triển khai đầu tư và các thủ tục pháp lý các dự án có sử dụng đất, mặt nước trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
2874/QĐ-UBND 01/11/2019 Quyết định số 2874/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với công chức cấp xã (Trần Thị Nhị) UBND Huyện Ba Chẽ
2873/QĐ-UBND 01/11/2019 Quyết định số 2873/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghỉ công tác để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ cấp xã (Hoàng Văn Toàn) UBND Huyện Ba Chẽ
2859/QĐ-UBND 31/10/2019 Quyết định số 2859/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thành lập hội đồng xét duyệt, thẩm định các chế độ chính sách học sinh, giáo viên mầm non, kinh phí chăm sóc nấu ăn cho các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn huyện năm học 2019 - 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
2814/QĐ-UBND 29/10/2019 Quyết định số 2814/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt điều chỉnh dự án hỗ trợ chăn nuôi gà phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế năm 2019 xã Thanh Sơn UBND Huyện Ba Chẽ
2791/QĐ-UBND 29/10/2019 Quyết định số 2791/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thành lập Hội đồng xét duyệt xã, thị trấn phù hợp với trẻ em UBND Huyện Ba Chẽ
2779/QĐ-UBND 25/10/2019 Quyết định số 2779/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc công nhận SKKH, giải pháp công tác năm 2019 (đợt 2) UBND Huyện Ba Chẽ
2776/QĐ-UBND 25/10/2019 Quyết định số 2776/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp của ông Chìu Qúi Nguyên, đợt 1 năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
2775/QĐ-UBND 25/10/2019 Quyết định số 2775/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt dự án hỗ trợ chăn nuôi bò phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế năm 2019 xã Minh Cầm (đợt 2) UBND Huyện Ba Chẽ
2762/QĐ-UBND 24/10/2019 Quyết định số 2762/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
2761/QĐ-UBND 24/10/2019 Quyết định số 2761/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thuyên chuyển ông Hồ A Lộc - Phó Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch huyện UBND Huyện Ba Chẽ
2760/QĐ-UBND 24/10/2019 Quyết định số 2760/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thuyên chuyển ông Phạm Văn Chức - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện UBND Huyện Ba Chẽ
156/KH-UBND 24/10/2019 Kế hoạch số 156/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường UBND Huyện Ba Chẽ
2752/QĐ-UBND 23/10/2019 Quyết định số 2752/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt danh sách hộ dân được hỗ trợ thiệt hại về chăn nuôi do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Đạp Thanh UBND Huyện Ba Chẽ
2751/QĐ-UBND 23/10/2019 Quyết định số 2751/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở cho các đối tượng từ nguồn ngân ủng hộ của các Công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam UBND Huyện Ba Chẽ
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1321
Đã truy cập: 1822247