Trang chủ Văn bản điều hành
Thông báo số 116/TB-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết luận chỉ đạo của Đ/c Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về công tác phòng chống mưa lũ, sạt lở đất do ảnh hưởng của cơn bão số 7 (NANGKA) gây ra trên địa bàn huyện
15/10/2020 12: 00:00
Giấy mời số 248/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Thứ 6 ngày 16/10/2020 lúc 8h30)
14/10/2020 17: 00:00
Quyết định số 2650/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thành lập Đoàn kiểm tra công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2020
14/10/2020 15: 30:00
Công văn số 1643/UBND-NN của UBND huyện Ba Chẽ về việc chủ động các biện pháp phòng, chống mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của Bão số 7 (NANGKA) gây ra trên địa bàn huyện
14/10/2020 11: 00:00
Giấy mời số 247/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành của Tỉnh về kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020
13/10/2020 16: 30:00
Thông báo số 112/TB-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc xét tuyển hợp đồng lao động làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo; sự nghiệp Y tế năm 2020
13/10/2020 16: 00:00
Kế hoạch số 155/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tổ chức xét tuyển hợp đồng lao động làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và đào tạo; sự nghiệp Y tế năm 2020
13/10/2020 16: 00:00
Giấy mời số 246/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghe báo cáo nội dung rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án Phát triển du lịch huyện Ba Chẽ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 ( Thứ 4 ngày 14h00 ngày 14/10/2020)
13/10/2020 16: 00:00
Giấy mời số 244/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Giấy mời dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 (Thứ 2 ngày 12/10/2020 lúc 14h30)
11/10/2020 14: 00:00
Giấy mời số 243/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc dự họp trực tuyến với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về nghe báo cáo tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Thứ 7 ngày 10/10/2020 lúc 14h00)
09/10/2020 18: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3019
Đã truy cập: 2492511