Chi cục Thuế

CHI CỤC THUẾ HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Chi cục Thuế huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:             Số 222, Khu 2, Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:         0333 888 231

Fax:                  0333 790 570

E-mail:              cctbche.qni@gdt.gov.vn 

 

2. Cơ cấu tổ chức:

 

Đồng chí: Vi Thành Được 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế

Năm sinh:  1960

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Tín dụng

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0333 888 306

Số điện thoại di động:  01276 843 638

Email: vtduoc.qni@gdt.gov.vn

 

 

Đồng chí: Đào Mạnh Trường

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế

Năm sinh:  1966

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0333 888 307

Số điện thoại di động: 0948 152 505

Email: dmtruong.qni@gdt.gov.vn

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 188
Đã truy cập: 49268791.