Hội Nông dân huyện

19/06/2020

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN BA CHẼ


1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Hội Nông dân huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:             Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        02033 888 262      

E-mail:              hoind.bc@quangninh.gov.vn


2. Cơ cấu tổ chức:

 

 

Đồng chí: Vương Quang Ninh

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Năm sinh: 1961

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 262

Số điện thoại di động:      0916 840 366

Email:  vuongquangninhbc@gmail.com 

 

 

 

Đồng chí: Phạm Văn Tâm

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Năm sinh: 1969

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 262

Số điện thoại di động:       0965 219 196

Email: phamvantam@quangninh.gov.vnĐồng chí: Bùi Thị Thành

Ủy viên BTV Hội Nông dân huyện

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 262

Số điện thoại di động:       0968 829 186

Email: buithithanhbache@gmail.comm


 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2107
Đã truy cập: 2047299