Khối MTTQ

14/11/2019

 

KHỐI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
HUYỆN BA CHẼ
  

 

 1. Thông tin chung: 

Tên cơ quan:    Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Ba Chẽ.

Địa chỉ:           Tầng 1, Toà nhà liên cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện Ba Chẽ (Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ).

Điện thoại:       02033 888 227

Email:              ubmttq.bc@quangninh.gov.vn

 

 

Trụ sở cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

 

2. Cơ cấu tổ chức:

 


 

 Ông: Hoàng Ngọc Quyền

Uỷ viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy,

Trưởng khối


Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 227

Số điện thoại di động:       0947 080 268

Email:

 Bà: Nịnh Thị Hảo

Phó Thủ trưởng Cơ quan Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Chính trị - xã hội huyện


Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 227

Số điện thoại di động:     0943. 735. 992

Email: ninhthihao77@gmail.com 


Ông: Hồ A Lộc

Phó Thủ trưởng Cơ quan Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Chính trị - xã hội huyện


Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại văn phòng:  02033 790 816

Số điện thoại di động:      0913 004 768

Email: hoaloc@quangninh.gov.vn

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 630
Đã truy cập: 2052439