Xã Đồn Đạc

27/09/2019

XÃ ĐỒN ĐẠC 

 

1. Thông tin chung:  

Tên cơ quan:          Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đồn Đạc.

Địa chỉ:                  Thôn Làng Mô, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ.

Điện thoại:             0203 3888 210

Email:                    ubndxadondac@quangninh.gov.vn 

Ảnh trụ sở xã Đồn Đạc.

2. Tổ chức bộ máy:

Đồng chí: Khiếu Anh Tú

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại di động: 0912 545 145

Email: khieuanhtu@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: TriệuVăn Dũng

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 01232 873 211    

Email: trieuvandung.bc@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Nguyễn Thành Trung

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 01644 625 504

Email: nguyenthanhtrung.bc@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Nguyễn Thị Gái

Phó Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1969

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư phát triển nông thôn.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 01242 982 005

Email: nguyenthigai@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Triệu Quý Làu

Phó Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1967

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư phát triển nông thôn.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0942 719 955

Email: trieuquylau.bc@quangninh.gov.vn 

Đồng chí: Hà Văn Ba

Phó Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1964

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư phát triển nông thôn.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 01238 734 082

Email: havanba.bc@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Triệu Quay Lịch

Chủ tịch MTTQ xã

Năm sinh: 1958

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

Số điện thoại di động:    0123 167 690

Email: trieuquaylich.bc@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đinh Thị Thu

Chủ tịch Hội LHPN xã

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Trung cấp QLNN

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0944 830 284

Email: dinhthithu.bc@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Nguyễn Kim Chiên

Chủ tịch Hội Nông dân xã

Năm sinh: 1960

Trình độ chuyên môn: Trung cấp QLNN

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0945 221 960

Email: nguyenkimchien@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Dịp A Cảu

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã

Năm sinh: 1959

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động: 01677 655 668

Email: dipacau@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Chìu A Hai

Bí thư Đoàn thanh niên xã

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Trung cấp thanh vận

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 01279 973 636

Email: chiuahai@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: 

Trưởng Công an xã

Năm sinh: 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại di động: 

Email:

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Cự

Chỉ huy Quân sự xã

Năm sinh: 1962

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 01673 230 235

Email: nguyenvancu.bc@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Niệm Văn Phong

Công chức Văn hóa - Xã hội

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn hóa.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0916 622 429

Email: niemvanphong@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Ty Sý Sằn

Công chức Văn hóa - Xã hội

Năm sinh: 1968

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động: 0942 719 995

Email: tyxisan.bc@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Hoàng Văn Giểng

Công chức Văn phòng - Thống kê

Năm sinh: 1968

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0943 525 438

Email: hoangvangieng.bc@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Dung

Công chức Văn phòng - Thống kê

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0929 700 088

Email: nguyenthikimdung.bc@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Hoàng Xuân Thách

Công chức Địa chính - Nông nghiệp

Năm sinh: 1957

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0942 014 658

Email: hoangxuanthach@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Dương Văn Lượng

Công chức Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

Năm sinh: 1986

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động: 01649 387 333

Email: duongvanluong@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Hoàng Văn Đăng

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Năm sinh: 1963

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung câos

Số điện thoại di động: 01663 387 947

Email: hoangvandang.bc@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn An

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0966 095 161

Email: nguyenvanan@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Khúc Minh Tận 

Công chức Tài chính - Kế toán xã 

Năm sinh: 1962.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0945 005 462

Email: khucminhtan@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Nịnh Thị Nga

Công chức Tài chính - Kế toán

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0944 561 136

Email: ninhthinga@quangninh.gov.vn

 
   

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 738
Đã truy cập: 48772301.