Xã Lương Mông

26/08/2020

XÃ LƯƠNG MÔNG 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:        Đảng ủy - HĐND - UBND xã Lương Mông.

Địa chỉ:                Thôn Đồng Giảng B, xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ.

Điện thoại:          02033 791 203

Email:                  ubndxaluongmong@quangninh.gov.vn 

Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Lương Mông.

2. Tổ chức bộ máy 

 

Đồng chí: Nguyễn Huy Toàn

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã

Năm sinh: 1982.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản trị nhân lực.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại di động:   0387 636 113

Email: nguyenhuytoan.bc@quangninh.gov.vn


 

​Đồng chí: Vi Văn Chiến

Phó Bí thư  Đảng ủy

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp. 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0912 074 771

Email: vivanchien@quangninh.gov.vnĐồng chí: Vi Văn Diễn

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0912 530 452;

0336 944 778

Email: vivandien@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Vi Văn Nhất

Phó Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1977.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0335 606 160

Email:


 

Đồng chí: Triệu Văn Tài

Phó Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1979.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0347 502 090

Email:  trieuvantai@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Mã Văn Lương

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Năm sinh: 1959.

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

Số điện thoại di động: 0912 530 365

Email:

 

 

Đồng chí: Khúc Thị Hòa

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

Năm sinh: 1976.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Phụ nữ.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0352 556 732

Email:

 

 

Đồng chí: Vi Văn Phong

Chủ tịch Hội Nông dân xã

Năm sinh: 1963.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0944 916 568

Email:  vivanphong@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Vi Văn Sở

Bí thư Đoàn TN xã

Năm sinh: 1986.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Đoàn.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0969 407 707

Email: vivanso@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Đàm Văn Hòa

Công chức Tài chính - Kế toán xã

Năm sinh: 1979.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0912 530 479

Email:  damhoa.bc@gmail.com

 

 

Đồng chí: Hoàng Văn Sư

Công chức Văn hóa - Xã hội xã

Năm sinh: 1971.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0945 356 222

Email:  hoangvansu@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Khúc Văn Khánh

Công chức Văn hóa - Xã hội xã 

Năm sinh: 1985

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại di động: 0949505232

Email: khuckhanh169@gmail.com 

 


Đồng chí: Trần Văn Đức

Công chức Địa chính - Nông nghiệp -

Xây dựng và Môi trường

Năm sinh: 1966

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý đất đai.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0912 530 269

Email: 

 
 

 

Đồng chí: Lương Văn Khoa

Chỉ huy trưởng Quân sự xã

Năm sinh: 1986.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0334 190 012

Email: luongvankhoa@quangninh.gov.vn
 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Thọ

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã 

Năm sinh: 1971.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0366 742 279

Email:  nguyenvantho.bc@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Vi Văn Liễn

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

Năm sinh: 1982.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công an.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0963 199 662

Email:

 
 

 

Đồng chí: Lý Quốc Việt 

Công chức Văn phòng xã 

Năm sinh: 1982.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn phòng.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0948 588 534

Email: lyquocviet@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Vũ Thị Hồng

Công chức Tài chính - Kế toán

Năm sinh: 1986

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Ngân hàng.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0917 143 988

E-mail: hongvuns510@gmail.com
 

 

Đồng chí: Mã Thị Yên 

Văn thư - Lưu trữ 

Năm sinh: 1982.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

Số điện thoại di động: 0377 307 825

Email: mathiyen@quangninh.gov.vn

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3159
Đã truy cập: 2355398