Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
8959/UBND-TH5 10/12/2019 V/v xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên từ năm 2015 trở về trước UBND tỉnh Quảng Ninh
8946/UBND-NLN1 09/12/2019 V/v tăng cường quản lý lao động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
12/CĐ-UBND 09/12/2019 Công điện v/v mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
8927/UBND-NLN3 09/12/2019 Vv Tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Canh Tý năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
5139/QĐ-UBND 09/12/2019 V/v công nhận kết quả phúc khảo Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
5138/QĐ-UBND 09/12/2019 V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
112/BCĐ 09/12/2019 QĐ v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
8835/UBND-TH2 05/12/2019 Vv/v đôn đốc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong tháng 11/2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
265/KH-UBND 04/12/2019 KH Tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Đại hội đồng EATOF lần thứ 17 năm 2020 tại tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
8818/UBND-XD6 04/12/2019 V/v kết nối, tích hợp hệ thống chính thức với Cổng Dịch vụ công quốc gia UBND tỉnh Quảng Ninh
8822/UBND-VX1 04/12/2019 V/v tổ chức chương trình countdown “Bia Hà Nội chào đón năm mới 2020” tại thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
8823/UBND-VX1 04/12/2019 V/v địa điểm tổ chức Lễ hội Hoa Anh đào - Mai Vàng Yên Tử năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
8824/UBND-VX1 04/12/2019 V/v công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng UBND tỉnh Quảng Ninh
5062/QĐ-UBND 04/12/2019 Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Khu công viên bến kho 2, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. UBND tỉnh Quảng Ninh
247/TB-UBND 03/12/2019 TB Kết luận của đồng chí Bùi Văn Khắng, PCT UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai các giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
248/TB-UBND 03/12/2019 TB Kết luận chỉ đạo của đồng chí Đặng Huy Hậu, PCT Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Đoàn Bệnh viện quốc tế Kitahara Nhật Bản UBND tỉnh Quảng Ninh
8804/UBND-CN 03/12/2019 V/v kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác cát tại phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái UBND tỉnh Quảng Ninh
299/BC-UBND 03/12/2019 BC Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
5039/QĐ-UBND 03/12/2019 V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao UBND tỉnh Quảng Ninh
5043/QĐ-UBND 03/12/2019 Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất loa và tai nghe tại Khu Công nghiệp Đông Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh của Công ty TNHH Kỹ thuật Điện tử Tonly Việt Nam UBND tỉnh Quảng Ninh
5053/QĐ-UBND 03/12/2019 V/v giải quyết khiếu nại của ông Vương Văn Bính, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5059/QĐ-UBND 03/12/2019 Vv phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của UBND huyện Tiên Yên theo Nghị quyết số 206/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
5060/QĐ-UBND 03/12/2019 V/v phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của UBND huyện Ba Chẽ theo Nghị quyết số 2026/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
5061/QĐ-UBND 03/12/2019 V/v phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của HĐND huyện Bình Liêu theo Nghị quyết số 206/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của Hội đồng nhân tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
38/2019/QĐ-UBND 03/12/2019 V/v ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
428/ĐĐBQH-DBQH1 02/12/2019 V/v thông báo lịch tiếp xúc cử tri của ĐBQH Nguyễn Văn Thắng Đoàn ĐBQH tỉnh
297/BC-UBND 02/12/2019 BC Kết quả triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích UBND tỉnh Quảng Ninh
8704/UBND-XD6 29/11/2019 V/v nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện kết nối hệ thống camera tiếp dân và hành chính công cấp huyện, cấp xã về Trung tâm điều hành Thành phố thông minh UBND tỉnh Quảng Ninh
886/TB-HĐND 29/11/2019 Thông báo chương trình công tác tháng 12/2019 của Thường trực HĐND tỉnh HĐND tỉnh Quảng Ninh
259/KH-UBND 29/11/2019 KH Triển khai thực hiện "Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
245/TB-UBND 29/11/2019 TB Lịch công tác của UBND tỉnh tháng 12/2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
5004/QĐ-UBND 29/11/2019 Về việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu tự xây, khu tái định cư và khu dân cư cải tạo Bãi Muối, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
12/CT-UBND 28/11/2019 Chỉ thị về đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
258/KH-UBND 28/11/2019 KH Triển khai Kết luận số 511-KL/TU ngày 22/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển dịch vụ tỉnh QN, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh Quảng Ninh
8680/UBND-VX4 28/11/2019 V/v tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch UBND tỉnh Quảng Ninh
424/BC-ĐĐBQH 28/11/2019 Báo cáo kết quả hoạt động của ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp thứ 8 QH khóa XIV UBND tỉnh Quảng Ninh
8691/UBND-NLN3 28/11/2019 V.v kiểm tra, đôn đốc thực hiện hỗ trợ phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi UBND tỉnh Quảng Ninh
290/BC-UBND 28/11/2019 BC Kết quả giải quyết, trả lời nội dung kiến nghị của cử tri theo Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 và Báo cáo số 540/BC-HĐND tỉnh ngày 30/7/2019 HĐND tỉnh khóa XIII (nội dung giải quyết kiến nghị cử tri được cập nhật đến ngày 27/11/2019) UBND tỉnh Quảng Ninh
291/BC-UBND 28/11/2019 BC Tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
292/BC-UBND 28/11/2019 BC Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018, Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về cải cách chính sách BHXH và phát triển đối tượng BHXH UBND tỉnh Quảng Ninh
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 38
Đã truy cập: 93964