Văn bản Đoàn ĐBQH tỉnh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
310/ĐĐBQH-DBQH2 23/09/2019 V/v gửi nội dung kiến nghị trước kỳ họp thứ 8 QH khóa XIV (Nhờ Văn thư khối MTTQ gửi cả đến LĐLĐ, Hội nông dân, hội CCB, tỉnh đoàn) Đoàn ĐBQH tỉnh
310. ÐBQH.signed.pdf
306/KH-ĐĐBQH 20/09/2019 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 QH khóa XIV (Nhờ VP UBND các địa phương gửi đến cả TTHĐND) Đoàn ĐBQH tỉnh
306. ÐBQH.signed.pdf
290/ĐĐBQH-DBQH1 06/09/2019 V/v đề nghị ĐBQH nghiên cứu để tham gia ý kiến tại các phiên thảo luận của QH về các dự án luật trình tại kỳ họp thứ 8 Đoàn ĐBQH tỉnh
290. ÐBQH.signed.pdf
283/KH-ĐĐBQH 04/09/2019 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến tham gia vào các dự án Luật trình kỳ họp thứ 8 QH khóa XIV Đoàn ĐBQH tỉnh
283. KHÐBQH.signed.pdf
284/TB-ĐĐBQH 04/09/2019 Thông báo lịch công tác của Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tháng 9/2019 Đoàn ĐBQH tỉnh
284. ÐBQH.signed.pdf
Văn bản HĐND tỉnh Quảng Ninh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
719/BC-HĐND 03/10/2019 Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Ninh
719. HDND(1).pdf
710/BC-HĐND 30/09/2019 Báo cáo kết quả khảo sát tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách tỉnh HĐND tỉnh Quảng Ninh
710. BCHDND.signed.pdf
713/BC-HĐND 30/09/2019 Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh HĐND tỉnh Quảng Ninh
708/TB-HĐND 27/09/2019 Thông báo chương trình công tác tháng 10/2019 của Thường trực HĐND tỉnh HĐND tỉnh Quảng Ninh
708. TBHDND.signed.pdf
692/HĐND-KTNS1 18/09/2019 V/v đôn đốc lần 2 báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh HĐND tỉnh Quảng Ninh
692. HDND.signed.pdf
Văn bản UBND tỉnh Quảng Ninh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
4366/QĐ-UBND 16/10/2019 Về việc công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 07 tập thể,công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân, tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân thuộc Trường Đại học Hạ Long đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2018- 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
4366.signed.pdf
4375/QĐ-UBND 16/10/2019 V/v tặng Bằng khen cho 04 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở tỉnh Quảng Ninh năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
4375.signed.pdf
237/KH-UBND 15/10/2019 KH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2019 - 2020 tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
237.signed.pdf
7441/UBND-XD5 15/10/2019 V/v thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg UBND tỉnh Quảng Ninh
7441.signed.pdf
93/BCĐ 15/10/2019 QĐ v/v xếp giải và thưởng các mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh QN lần thứ V, năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
93.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
659/VP-XD6 13/09/2019 V/v phối hợp cung cấp thông tin phục vụ cập nhật, vận hành Trung tâm điều hành Thành phố thông minh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
659.signed.pdf
532/VP-VX1 26/08/2019 V/v báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
532.signed.pdf
249/ĐĐBQH-DBQH3 21/08/2019 V/v tham gia ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành VBQPPL Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
249. DBQH.signed(1).pdf
250/ĐĐBQH-DBQH3 21/08/2019 V/v tham gia ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành VBQPPL (gửi ĐBQH) Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
250. DBQH.pdf
26/BTCD-TD4 19/08/2019 V/v giải quyết khiếu nại của ông Lê Quang Lợi, thôn Khe Sím, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
26.signed.pdf
Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 158
Đã truy cập: 73577