Văn bản Đoàn ĐBQH tỉnh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
428/ĐĐBQH-DBQH1 02/12/2019 V/v thông báo lịch tiếp xúc cử tri của ĐBQH Nguyễn Văn Thắng Đoàn ĐBQH tỉnh
428. ÐBQH.signed.pdf
403/KH-ĐĐBQH 22/11/2019 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 QH khóa XIV (Nhờ Văn thư UBND các địa phương gửi cả đến HĐND, UBMTTQ giúp) Đoàn ĐBQH tỉnh
403. ĐBQH.signed.pdf
310/ĐĐBQH-DBQH2 23/09/2019 V/v gửi nội dung kiến nghị trước kỳ họp thứ 8 QH khóa XIV (Nhờ Văn thư khối MTTQ gửi cả đến LĐLĐ, Hội nông dân, hội CCB, tỉnh đoàn) Đoàn ĐBQH tỉnh
310. ÐBQH.signed.pdf
306/KH-ĐĐBQH 20/09/2019 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 QH khóa XIV (Nhờ VP UBND các địa phương gửi đến cả TTHĐND) Đoàn ĐBQH tỉnh
306. ÐBQH.signed.pdf
290/ĐĐBQH-DBQH1 06/09/2019 V/v đề nghị ĐBQH nghiên cứu để tham gia ý kiến tại các phiên thảo luận của QH về các dự án luật trình tại kỳ họp thứ 8 Đoàn ĐBQH tỉnh
290. ÐBQH.signed.pdf
Văn bản HĐND tỉnh Quảng Ninh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
906/BC-HĐND 02/12/2019 Báo cáo kết quả công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban PHáp chế HĐND tỉnh HĐND tỉnh Quảng Ninh
906. HDND.signed.pdf
910/BC-HĐND 02/12/2019 Báo cáo kết quả công tác năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh Quảng Ninh
910. HDND.signed.pdf
886/TB-HĐND 29/11/2019 Thông báo chương trình công tác tháng 12/2019 của Thường trực HĐND tỉnh HĐND tỉnh Quảng Ninh
886. HDND.signed.pdf
824/TB-HĐND 07/11/2019 Thông báo phân công chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh) HĐND tỉnh Quảng Ninh
824. HDND.pdf
808/TB-HĐND 04/11/2019 Thông báo v/v chia tổ giám sát và lịch làm việc với các địa phương, đơn vị theo kế hoạch giám sát số 793/KH-ĐGS của Ban Văn hóa - Xã hội (Nhờ Văn thư các đơn vị gửi cả đến TTHĐND nơi đoàn làm việc, các đ/c Tổ trưởng Tổ ĐB HĐND tỉnh tại địa phương (có danh sách kèm theo) HĐND tỉnh Quảng Ninh
808. TBHDND.signed.pdf
Văn bản UBND tỉnh Quảng Ninh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
8835/UBND-TH2 05/12/2019 Vv/v đôn đốc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong tháng 11/2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
8835.signed.pdf
265/KH-UBND 04/12/2019 KH Tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Đại hội đồng EATOF lần thứ 17 năm 2020 tại tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
265_001.signed.pdf
8818/UBND-XD6 04/12/2019 V/v kết nối, tích hợp hệ thống chính thức với Cổng Dịch vụ công quốc gia UBND tỉnh Quảng Ninh
8818.signed.pdf
8822/UBND-VX1 04/12/2019 V/v tổ chức chương trình countdown “Bia Hà Nội chào đón năm mới 2020” tại thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
8822.signed.pdf
8823/UBND-VX1 04/12/2019 V/v địa điểm tổ chức Lễ hội Hoa Anh đào - Mai Vàng Yên Tử năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
8823.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
127/BC-ĐĐHĐND 20/11/2019 Báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến nay Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
813/VP-TD3 14/11/2019 V/v làm rõ nội dung khiếu nại của ông Lê Công Xanh, phường Phong Cốc, TX.Quảng Yên Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
813.signed(1).pdf
812/VP-HCTC4 13/11/2019 BC Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
812.signed.pdf
793/VP 06/11/2019 QĐ v/v ban hành Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
793.signed.pdf
659/VP-XD6 13/09/2019 V/v phối hợp cung cấp thông tin phục vụ cập nhật, vận hành Trung tâm điều hành Thành phố thông minh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
659.signed.pdf
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 84
Đã truy cập: 92026