Đảm bảo chất lượng, hiệu quả các công trình, dự án chào mừng 60 năm thành lập tỉnh

21/08/2023 15:40

Để chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023), nhiều hoạt động thi đua lập thành tích đang được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều công trình, mô hình, phần việc thiết thực phục vụ đời sống dân sinh, phát triển KT-XH. Nổi bật phải kể đến 60 công trình, dự án đang được triển khai để gắn biển chào mừng. Với vai trò của mình, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động tham gia giám sát, góp phần đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện các công trình, dự án này đúng với mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh về nội dung này.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

- Xin đồng chí cho biết về ý nghĩa của hoạt động giám sát các công trình?

+ Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của MTTQ Việt Nam theo Chỉ thị số 18-CT/TW (ngày 26/10/2022) của Ban Bí thư Trung ương Đảng; bám sát chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 8/6/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 241/KH-MTTQ-BTT về việc giám sát tiến độ các công trình, dự án đăng ký gắn biển chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh và tiến độ triển khai 50.000 suất tái định cư giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng giám sát tiến độ thực hiện đối với 60 công trình, dự án đăng ký gắn biển chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh, gồm 10 công trình cấp tỉnh và 50 công trình cấp huyện.

Mục đích của việc giám sát này được xác định là nhằm góp phần đảm bảo chất lượng, hiệu quả các công trình, dự án chào mừng đúng mục tiêu, tiến độ theo kế hoạch đề ra; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp, các ngành liên quan; đảm bảo trách nhiệm triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan đúng quy định của pháp luật. Thông qua giám sát, những điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo sẽ được ghi nhận để tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng; những sai sót, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc cũng sẽ được phát hiện từ sớm để báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.

- Hoạt động giám sát đã được triển khai như thế nào, thưa đồng chí?

+ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai các bước giám sát theo đúng hướng dẫn của Trung ương MTTQ Việt Nam và căn cứ vào chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt là Thông báo số 839-TB/TU (ngày 15/2/2023) của Văn phòng Tỉnh ủy về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy đối với nội dung giám sát tiến độ thực hiện các công trình, dự án đăng ký gắn biển chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh.

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh thực tế tại dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị tuyến đại lộ Hòa Bình (TP Móng Cái), tháng 7/2023. 

Cụ thể, Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng phối hợp cung cấp danh sách các công trình, dự án để làm căn cứ xây dựng kế hoạch giám sát. Đồng thời, xây dựng đề cương giám sát gửi các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố có công trình, dự án đăng ký gắn biển chào mừng để tổng hợp báo cáo. Ủy ban MTTQ tỉnh cũng gửi văn bản đến các cơ quan, đơn vị liên quan, đề nghị cử cán bộ tham gia đoàn giám sát của MTTQ tỉnh.

Từ ngày 28/6/2023 đến ngày 5/8/2023, Đoàn Giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai 14 cuộc giám sát trực tiếp tại địa bàn 12/13 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Cô Tô). Trong đó bao gồm 12 cuộc giám sát tại các công trình, dự án cấp huyện; 2 cuộc giám sát tại công trình, dự án cấp tỉnh. Hoạt động giám sát đã được triển khai với các hình thức linh hoạt, nhằm vừa đảm bảo đầy đủ mục tiêu đề ra, vừa không làm ảnh hưởng đến các hoạt động của các cơ quan, đơn vị được giám sát. Các thành viên đoàn giám sát tiến hành nghiên cứu các báo cáo và tài liệu có liên quan của UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi về để đề xuất những nội dung cần làm rõ, phát hiện các công trình, dự án còn có nhiều vướng mắc, khó khăn... Trên cơ sở sơ bộ các nội dung đã thu thập được, sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại các công trình, dự án; đồng thời tiến hành làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương để trao đổi làm rõ các thông tin, thống nhất kết quả giám sát và nêu đề xuất kiến nghị.

Đến nay, các nội dung giám sát theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 241/KH-MTTQ-BTT đã được hoàn thành. Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng, ban hành các văn bản để thông báo kết quả giám sát và báo cáo về Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo quy định.

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh đi thực tế tại công trình xây dựng Trường THPT Bình Liêu (huyện Bình Liêu), tháng 7/2023.

- Đồng chí có thể cho biết rõ hơn về kết quả giám sát việc thực hiện các công trình, dự án?

+ Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao việc các địa phương và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã rất trách nhiệm trong việc rà soát, tuyển chọn và đăng ký thực hiện các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các BQL Dự án cấp tỉnh (là chủ đầu tư các công trình, dự án) đều đã triển khai thực hiện đầy đủ các bước về xây dựng cơ bản, đúng theo quy định, tích cực đôn đốc nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ theo hợp đồng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị của nhà thầu thi công và kiến nghị liên quan khác...

Nhờ đó, tiến độ thi công và chất lượng công trình, dự án cơ bản được đảm bảo, đáp ứng mục đích, ý nghĩa đầu tư; đặc biệt là được đông đảo nhân dân hưởng ứng, đồng tình ủng hộ. Có thể kể đến một số dự án tiêu biểu như: Đường ven biển liên kết KKT Vân Đồn với KKT Cửa khẩu Móng Cái; cải tạo, nâng cấp tuyến đường kết nối QL18A đến trung tâm xã Quảng Sơn (huyện Hải Hà); trường THPT Bình Liêu (huyện Bình Liêu); hệ thống điện chiếu sáng chỉnh trang tuyến đường xuyên đảo Minh Châu - Quan Lạn (huyện Vân Đồn); xây dựng đập dâng nước Khe San và hệ thống đường ống, bể chứa, bể lọc cấp nước sinh hoạt xã Phong Dụ (huyện Tiên Yên); quảng trường Trung tâm TX Đông Triều...

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh làm việc tại TX Quảng Yên, tháng 8/2023.

Nhằm đảm bảo đúng các tiêu chí để gắn biển chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm hoàn thành một số nội dung trước khi lập hồ sơ gửi về Hội đồng thẩm định của tỉnh. Cụ thể là: Chỉ đạo rà soát lại các thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan, đảm bảo phải hoàn tất mọi thủ tục về đầu tư xây dựng, về đất đai, nhất là liên quan đến đất rừng; thực hiện việc giải ngân, thanh, quyết toán cho nhà thầu đúng quy định. Đối với công trình là trường học, rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo, chỉ dẫn ATGT, PCCC, an toàn điện, có điểm nhấn về môi trường, cảnh quan.

Đối với những công trình còn có vướng mắc về đền bù GPMB, thu hồi đất liên quan đến các hộ dân, đoàn giám sát đề nghị chính quyền địa phương cần khẩn trương bám nắm cơ sở, giải quyết dứt điểm vướng mắc, đẩy mạnh tuyên truyền, dân vận khéo để tranh thủ sự đồng thuận của nhân dân, tránh để xảy ra bức xúc, khiếu kiện. Đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm rà soát, đánh giá kỹ cả về hiệu quả sau đầu tư của các công trình, dự án; định kỳ, thường xuyên kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng, tránh lãng phí.

Đề nghị các địa phương phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu thiết kế mẫu biển, vị trí gắn biển công trình, dự án chào mừng đúng các tiêu chí, quy cách, điều kiện quy định tại công văn số 1840/SXD-QLXD ngày 24/5/2023 của Sở Xây dựng. Cụ thể là đảm bảo về mặt ý nghĩa, mỹ quan, dễ quan sát và tuyệt đối an toàn trong quá trình lưu thông của các phương tiện giao thông.

- ­Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hoàng Giang


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 169
Đã truy cập: 838016