Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV và Đại hội lần thứ XIII của Đảng

UBND tỉnh, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2018

01/03/2018 07:54

Ngày 28/2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2018 với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Đến dự có các đồng chí: Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Năm 2017, công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các mặt công tác. Đặc biệt là công tác tuyên truyền, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đảm bảo quốc phòng an ninh... Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; động viên các tầng lớp nhân dân đồng thuận, chung tay thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như ở từng địa phương. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã bàn, thống nhất nhiệm vụ tiếp tục tập trung thực hiện trong năm 2018, đó là: Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội; phát hiện xử lý nghiêm các sai phạm; tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá chiến lược của Đảng, xây đựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch vững mạnh...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Hoàng yêu cầu: Năm 2018, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị -  xã hội tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án 25 và mô hình Cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; tăng cường vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công. Đồng thời, thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”, trong đó tập trung nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường khu dân cư. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội theo hướng mở rộng chủ thể, đối tượng, nội dung, hình thức giám sát; quan tâm thực hiện chính sách cho người lao động và thành lập các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Đức Long ghi nhận, đánh giá cao kết quả chương trình phối hợp công tác năm 2017 giữa UBND tỉnh với Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, kết quả này đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đức Long yêu cầu UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục quan tâm tăng cường chương trình phối hợp, gắn với thực hiện vai trò, nhiệm vụ mỗi đơn vị đảm bảo theo quy định. Trên tinh thần quán triệt sâu sắc các nghị quyết của T.Ư và của tỉnh, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nêu cao quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Theo đó, nhiệm vụ đặt ra là tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua; trong đó cần cụ thể hóa và bám sát các mục tiêu đã thống nhất trong nghị quyết của Tỉnh ủy và của HĐND tỉnh, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc thực hiện.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, nhất là giám sát đột xuất về chất lượng, thái độ thực thi công vụ của đội ngũ CBCC, nhất là CBCC làm việc tại trung tâm hành chính công và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, trên tinh thần xây dựng, góp ý để đội ngũ CBCC tiếp thu, nâng cao ý thức trong xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. Quá trình giám sát tại cơ sở, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt thông tin phản ánh, nhất là phát hiện những bất cập cần kiến nghị kịp thời để giải quyết dứt điểm và có những đề xuất khen thưởng những mô hình hay, điển hình tiên tiến để nhân rộng.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, nhất là trong quá trình triển khai nhiệm vụ tinh giản bộ máy, biên chế theo Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII), nhằm tạo sự đồng thuận chung.

"Quan điểm chung của tỉnh là tạo mọi điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các mô hình, dự án có tính khả thi cao, trên cơ sở xây dựng đề án cụ thể; đồng thời tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình" - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long khẳng định.

qt.ubmttq


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

( * : thông tin bắt buộc )

Tìm kiếm
Danh sách góp ý
Tin Nóng

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 102
Đã truy cập: 236946