Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV và Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ban Thường trực

30/10/2017

 

Chủ tịch: Nguyễn Văn Hưởng

 Điện thoại Văn phòng: 0203.3826.984

  

Phó Chủ tịch: Lê Thị Kim Cúc

Điện thoại di động: 0912.088.499

Địa chỉ email: lethikimcuc@quangninh.gov.vn; lethikimcuc.dcd@gmail.com

 

Phó Chủ tịch: Hoàng Đức Hạnh 

Điện thoại di động: 0912.658.468

Địa chỉ Email: hoangduchanh64@gmail.com

Phó Chủ tịch: Trần Thị Thúy Quỳnh  

Điện thoại di động: 038.906.8568

Địa chỉ Email: tranthuyquynhmttq@gmail.com

Uỷ viên Thường trực: Đỗ Mạnh Hùng 

Điện thoại di động: 0913.267.482

Địa chỉ Email: dohungmttq@gmail.com 

Ủy viên Thường trực: Nguyễn Hồng Minh 

Điện thoại di động: 0904.516.289

Địa chỉ Email: nguyenhongminh@quangninh.gov.vn

Ủy viên Thường trực: Nguyễn Thị Hải Anh  

Điện thoại di động: 0983.900.181

Địa chỉ Email: nthaianhmttq@gmail.com

 

Ủy viên Thường trực: Nguyễn Thị Thu Hường

Điện thoại di động: 0888.786.818

Địa chỉ Email: nguyenthuhuong.tdqnh@gmail.com

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 171
Đã truy cập: 235346