Ban Dân tộc - Tôn giáo

26/01/2018
 

Trưởng ban: Nguyễn Thị Hải Anh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại Cơ quan:  

- Điện thoại di động: 0983.900.181

- Địa chỉ Email: nthaianhmttq@gmail.com                      

Phó ban: Trần Thị Nhung

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3622.890

- Điện thoại di động: 0912.568.346

- Địa chỉ Email: tranthinhung@quangninh.gov.vn

Chuyên viên: Lương Văn Hùng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý văn hóa

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại Văn phòng: 0203.3622.890

- Điện thoại di động: 0917.619.818

- Địa chỉ Email: luonghungvnk30@gmail.com


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 80
Đã truy cập: 49320118.