Ban Dân tộc - Tôn giáo

26/01/2018
 

Trưởng ban: 

- Trình độ chuyên môn:  

- Trình độ lý luận: 

- Điện thoại Cơ quan:  

- Điện thoại di động: 

- Địa chỉ Email:                             

Phó ban: Trần Thị Nhung

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3622.890

- Điện thoại di động: 0912.568.346

- Địa chỉ Email: tranthinhung@quangninh.gov.vn

Chuyên viên: Lương Văn Hùng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý văn hóa

- Trình độ lý luận: 

- Điện thoại Văn phòng: 0203.3622.890

- Điện thoại di động: 0917.619.818

- Địa chỉ Email: luonghungvnk30@gmail.com


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 43
Đã truy cập: 184102