Ban Tổ chức - Tuyên giáo

26/01/2018

 

Trưởng Ban: Trần Thị Thúy Quỳnh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Báo chí, Cử nhân Triết học

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại Văn phòng: 0203.3655.080

- Điện thoại di động: 0168.906.8568

- Địa chỉ Email: tranthuyquynhmttq@gmail.com

 
 

Phó ban: Phùng Thu Hiền

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại Văn phòng: 0203.3628.390

- Điện thoại di động: 0987.210.225

- Địa chỉ Email: phunghienhl@gmail.com

Chuyên viên: Khổng Thị Thu

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Văn hóa, Cử nhân Quản trị

- Trình độ lý luận:

- Điện thoại văn phòng: 0203.3655.080

- Điện thoại di động: 0982716079

- Địa chỉ Email: trunghacorp@gmail.com

 

Chuyên viên: Phạm Kim Cương

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử - Viễn thông

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại Văn phòng: 0203.3628393

- Điện thoại di động: 0357.337.666

- Địa chỉ Email: kimcuongmttq@gmail.com

 
 
 
 
 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 87.
Đã truy cập: 49320125.