Văn phòng

01/11/2017

Chánh Văn phòng: Nguyễn Hồng Minh

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tuyển khoáng

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại Văn phòng: 0203.3628.383

- Điện thoại di động: 0904.516.289

- Địa chỉ Email: nguyenhongminh@quangninh.gov.vn

 

Phó Chánh Văn phòng: Phạm Thị Hoa

- Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp 

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại Văn phòng: 0203.3825.422

- Điện thoại di động: 0915.070.268

- Địa chỉ Email: phamthihoa@quangninh.gov.vn   

 

 Phó Chánh văn phòng Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị: Lê Văn Trường

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3826.154

- Điện thoại di động: 0918.206.088

- Địa chỉ Email: letruongqn9@gmail.com

 

 Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Trang

- Trình độ chuyên môn: Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận: 

- Điện thoại: 0203.3828.651

- Điện thoại di động: 0915.856.568

- Địa chỉ Email: nguyentrang.mttq@gmail.com


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 60
Đã truy cập: 49320098.