Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV và Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Trang chủ Công văn
Công văn số 916/MTTQ-BTT ngày 15/9/2020
15/09/2020 14: 53:00
V/v tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Công văn số 883/MTTQ-BTT ngày 06/8/2020
06/08/2020 09: 09:00
V/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Công văn số 873/MTTQ-BTT ngày 31/7/2020
31/07/2020 19: 03:00
V/v tuyên truyền, vận động treo Cờ Tổ quốc tại các trụ sở, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng...
Công văn số 872/MTTQ-BTT ngày 31/7/2020
31/07/2020 18: 58:00
V/v tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm trong những tháng cuối năm 2020
Công văn số 869/MTTQ-BTT ngày 30/7/2020
30/07/2020 18: 52:00
V/v đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn tỉnh...
Công văn số 868/MTTQ-BTT ngày 29/7/2020
29/07/2020 18: 41:00
V/v triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
22/02/2018 14: 28:00
Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
Công văn số 4458/MTTW-BTT ngày 24/11/2017
26/01/2018 14: 58:15
V/v phối hợp chương trình phẫu thuật, điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có công với cách...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 255
Đã truy cập: 258884