Trung tâm ngoai ngữ - tin học

24/08/2017

 

 

 

 

Giám đốc Nguyễn Hiền Chi

- Email: trungtamnnth.tdtcbnvc@quangninh.gov.vn

- Trình độ chuyên môn: Th.S Tiếng Trung

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại CQ: 0203.845.506 – 845.504

- Điện thoại: 0915.771.288

- Email: hienchi0711@gmail.com

- nguyenhienchi@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 Phó giám đốc Nguyễn Thị Hải Yến

- Trình độ chuyên môn: Th.S Ngôn ngữ Anh

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại CQ: 0203.845.506 – 845.504

- Điện thoại : 0912.029.620

- Email: hoctienganhoday@gmail.com    

- nguyenthihaiyen@quangninh.gov.vn  

Phó giám đốc Vương Quỳnh Hương

- Trình độ chuyên môn: CN - ĐHKHTN

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại CQ: 0203.845.506 – 845.504

- Điện thoại: 0904.313.568

- Email: huongvq123@gmail.com   

- vuongquynhhuong@quangninh.gov.vn


 

  

 

Phó giám đốc Vũ Thị Thanh Hải

- Trình độ chuyên môn: Th.S Ngôn ngữ học quản lý giáo dục

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ:

- Điện thoại: 0123.691.2268

- Email: thanhhai1310@gmail.com

- vuthithanhhai@quangninh.gov.vn

              

 

 

 Giảng viên : Đào Thị Quý

- Trình độ chuyên môn: CN Tiếng Anh

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.845.506 – 845.504

- Điện thoại : 0915.436.257

- Email: hoctienganhoday@gmail.com

- daothiquy@quangninh.gov.vn

             


 

 

 

 Giảng viên: Phạm Thanh Hiếu

- Trình độ chuyên môn: CN Tiếng Anh

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.845.506 – 845.504

- Điện thoại : 0973.579.844

- Email: hoctienganhoday@gmail.com

- phamthanhhieu@quangninh.gov.vn

              


 

 

 

 Giảng viên: Đỗ Thị Hải Linh

- Trình độ chuyên môn: CN Tiếng Anh

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.845.506 – 845.504

- Điện thoại : 0979.618.650

- Email: hoctienganhoday@gmail.com

             


 

 

 

Giảng viên Hà Thị Chi

- Trình độ chuyên môn: CN Hán ngữ

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.845.506 - 845.504

- Điện thoại: 0973.755.657

- Email: haanh2612@gmail.com

- hathichi@quangninh.gov.vn


 

 

 

 Giảng viên : Nguyễn Thị Loan

- Trình độ chuyên môn: Th.S Tiếng Trung

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.845.506 – 845.504

- Điện thoại: 0123.950.7080

- Email: loantienbc@yahoo.com

- nguyenthiloan@quangninh.gov.vn

             


 

 

 

 Giảng viên: Phạm Thị Minh Nguyệt

- Trình độ chuyên môn: CN Tiếng Hán

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.845.506 – 845.504

- Điện thoại: 0982.298.896

- Email: minhnguyet7279@gmail.com

- phamthiminhnguyet@quangninh.gov.vn

             


 

 

 Giảng viên: Vũ Thị Khánh Ngân

 - Trình độ chuyên môn: Th.S Tiếng Trung

 - Trình độ LLCT:

 - Điện thoại CQ: 0203.845.506 

 - Điện thoại: 0943.252.992

 - Email: vukhanhngan86@gmail.com 

- vuthikhanhngan@quangninh.gov.vn 


 

 

Giáo viên Vũ Thị Phương Nga

- Trình độ chuyên môn: Th.S Tiếng Trung

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.845.506 - 845.504

- Điện thoại: 0163.313.5888

- Email: vt.phuongnga78@gmail.com

- vuthiphuongnga@quangninh.gov.vn


 

 Giảng viên: Nguyễn Thị Hằng

- Trình độ chuyên môn: ĐH Tài chính, Giảng viên tiếng Hàn Quốc

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.845.506 – 845.504

- Điện thoại: 0974.767.926

- Email: hangnguyen2404.hl@gmail.com

             


 

Giảng viên Cao Thị Thủy

- Trình độ chuyên môn: ĐH Tiếng Hán, CN Hán ngữ.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.845.506 - 845.504

- Điện thoại: 0912.091.979

- Email: thuy2091979@gmail.com

- caothithuy@quangninh.gov.vn

 

 


 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1074
Đã truy cập: 49316806.