Trung tâm Hợp tác đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực

20/08/2019

 

  

 

 

 

Giám đốc:Trần Ngọc Sơn

- Email: trungtamptnnlc.tdtcbnvc@quangninh.gov.vn

- Trình độ chuyên môn: Th.S khoa học máy tính

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ:0203.845.430

- Điện thoại: 0942.738.939

- Email: transonqa@gmail.com

 tranngocson@quangninh.gov.vn

 

 

 

Phó giám đốc: Nguyễn Thị Hạnh

- Trình độ chuyên môn: ĐH văn hóa Du lịch, đang học cao học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại CQ:0203.845.430

- Điện thoại: 0982.919.918

- Email: nguyenthihanh.tdqn@gmail.com

nguyenthihanh.tdtcbnvc@quangninh.gov.vn

 

 

Phó giám đốc: Bùi Duy Tùng

- Trình độ chuyên môn: CN Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại CQ: 0333.845505

- Điện thoại DĐ: 0987.238.339

- Email: hoanglongbc99@gmail.com

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hòa

- Trình độ chuyên môn: Th.S QL Kinh tế

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ:0203.845.430

- Điện thoại: 0904.433.258

- Email: kimhoa433258@gmail.com

nguyenthihoa.tdtcbnvc@quangninh.gov.vn

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Lê Phương

- Trình độ chuyên môn: CN Công nghệ thông tin.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0333.845505

- Điện thoại DĐ: 0984.576.380

- Email: lephuong262@gmail.com

 
 

Chuyên viên: Vương Thị Hiền

- Trình độ chuyên môn: CN sư phạm hóa,CN tiếng Anh.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0333.845505

- Điện thoại DĐ: 0982.035.468

- Email: thuhien1678@yahoo.com.vn


 

Chuyên viên: Bùi Minh Duyên

- Trình độ chuyên môn: Th.S khoa học Ngữ Văn.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0333.845505

- Điện thoại DĐ: 0976.680.298

- Email: m.halongbay@gmail.com


 

Chuyên viên: Vũ Thị Mận

- Trình độ chuyên môn: CN Toán tin.

- Điện thoại CQ: 0333.845505

- Điện thoại DĐ: 0983.504.191

- Email: vungocman1986@gmail.com

 

 


  

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1161
Đã truy cập: 49316893.