Khoa xây dựng Đảng

04/10/2018
 

 

 

   

 

Trưởng khoa: Đỗ Thị Thanh Thủy

- Email: khoaxdd.tdtcbnvc@quangninh.gov.vn

- Trình độ chuyên môn: Th.S Tư tưởng HCM, GVC

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại CQ: 0203.633.788

- Điện thoại DĐ: 0913.866.088

- Email: dothithanhthuy@quangninh.gov.vn

             

 

 

   

 

 Phó trưởng khoa:   Đào Thị Mai Hương

- Trình độ chuyên môn: Th.S Xây dựng Đảng

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại CQ: 0203.633.788

- Điện thoại DĐ: 0977.862.919

- Email: daothimaihuong@quangninh.gov.vn

             

 

 

  

 

 Phó trưởng khoa: Nguyễn Thị Hiền

- Trình độ chuyên môn: Th.S Lịch sử Đảng

- Trình độ LLCT:Đang học cao cấp

- Điện thoại CQ: 0203.633.788

- Điện thoại DĐ: 0983.736.066

- Email: nguyenthihien.tcnvc@quangninh.gov.vn

             

 

 

 

Phó trưởng khoa: Nguyễn Thị Hương Giang

- Trình độ chuyên môn: Th.S Xã hội học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại CQ: 0333.633.799

- Điện thoại DĐ: 0948.144.991

- Email: nguyenthihuonggiang@quangninh.gov.vn

              huonggiangriverqn@yahoo.com.vn

 

 

   

 

Giảng viên: Ngô Thị Ninh Dung

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.633.788

- Điện thoại DĐ: 0983.442.256

- Email: ngothininhdung@quangninh.gov.vn

             

 

 

   

 

Giảng viên: Hoàng Thị Thu Hiền

- Trình độ chuyên môn: CN Sư phạm giáo dục Chính trị

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.633.788

- Điện thoại DĐ: 0972.015.125

- Email: hoangthithuhien@quangninh.gov.vn

             

 

 

    

 

 Giảng viên: Đặng Thành Dương

- Trình độ chuyên môn: CN Sư phạm Lịch sử.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.633.788

- Điện thoại DĐ: 0975.366.628

- Email: dangthanhduong@quangninh.gov.vn

             

 

 

    

 

 Giảng viên: Nguyễn Thị Nhị

- Trình độ chuyên môn: CN Lịch sử

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.633.788

- Điện thoại DĐ: 0987.598.820

- Email: nguyenthinhi@quangninh.gov.vn

             

  

 

    

 

 Giảng viên: Ngô Thị Tâm

- Trình độ chuyên môn: CN Chính trị học

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.633.788

- Điện thoại DĐ: 0977.640.323

- Email: ngothitam@quangninh.gov.vn

             

 

  

 Giảng viên tập sự: Chu Lữ Hồng Trang

- Trình độ chuyên môn: Th.S Lịch sử Đảng, ĐH Sư phạm I Hà Nội.

- Trình độ LLCT:  

- Điện thoại CQ: 0203.633.788

- Điện thoại DĐ: 0983.068.600

- Email: hongtrang.hl@gmail.com

- chuluhongtrang@quangninh.gov.vn

             

 

Khoa Xây dựng Đảng

1. Nhiệm vụ của Trưởng khoa: phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nội dung hoạt động của khoa:

- Trực tiếp quản lý nội dung giảng dạy của khoa.

- Ra đề thi, kiểm tra theo quy định.

- Lập kế hoạch hoạt động khoa học hằng năm: nghiên cứu đề tài, nghiên cứu thực tế, viết bài đăng Nội san, Cổng TTĐTTP, hội thảo khoa học…

- Tổ chức dự giờ, thao giảng cấp khoa.

- Quản lý giảng viên, phân công giảng viên giảng dạy các môn học theo kế hoạch chung của nhà trường

- Ủy viên Hội đồng khoa hoc; Hội đồng thi tốt nghiệp; Hội đồng xét tốt nghiệp; Hội đồng thi đua, khen thưởng của nhà trường.

2. Phó trưởng khoa thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng khoa phân công.

3. Nhiệm vụ chung

- Hoạt động khoa học theo quy chế hiện hành.

- Nội dung giảng dạy và đánh giá kết quả thi, kiểm tra hết môn:

+ Chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Phần II); Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Phần IV); Nghiệp vụ công tác đảng ở cấp cơ sở (Phần V, Mục V.1)Tình hình, nhiệm vụ địa phương (Phần VI).

+ Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã… theo kế hoạch chung của nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo trường phân công.

 

 

 


 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1107
Đã truy cập: 49316839.