Khoa nhà nước và pháp luật

04/10/2018
 

 Trưởng khoa:   Phan Thị Hải Yến

khoannvpl.tdtcbnvc@quangninh.gov.vn

- Trình độ chuyên môn: Th.S Hành chính công

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại CQ: 0203.633.828

- Điện thoại DĐ: 0916.631.555

- Email: phanthihaiyen@quangninh.gov.vn

             

 

 

 

 

Phó trưởng khoa: Nguyễn Minh Hải

- Trình độ chuyên môn: Th.S Quản lý hành chính

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại CQ: 0203.633.828

- Điện thoại DĐ: 0167.355.5979

- Email: nguyenminhhai@quangninh.gov.vn

             

 

 

Phó trưởng khoa: Trần Thị Thu Trang

- Trình độ chuyên môn: Th.S Xã hội học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại CQ: 0333.633.799

- Điện thoại DĐ: 0128.835.9909

- Email: tranthithutrang@quangninh.gov.vn

              tranthutrang26121981@gmail.com

 

 

   

 Giảng viên: Tô Thị Thanh Lê

- Trình độ chuyên môn: CN Hành chính

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.633.828

- Điện thoại DĐ: 0916.027.487

- Email: tothithanhle@quangninh.gov.vn

 

 

  

 Giảng viên tập sự: Nguyễn Đức Phương

- Trình độ chuyên môn: CN Luật

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.633.828

- Điện thoại DĐ: 0976.631.882

- Email: nguyenducphuong@quangninh.gov.vn

 

 

 

 Giảng viên tập sự: Nguyễn Thị Ngọc Lan

- Trình độ chuyên môn: Th.S Luật

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.633.828

- Điện thoại DĐ: 0127.925.0990

- Email: nguyenthingoclan@quangninh.gov.vn       

 

 

 Giảng viên: Đặng Thị Kiều Liên

- Trình độ chuyên môn: CN Sư phạm giáo dục Chính trị.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0333.633.799

- Điện thoại DĐ: 0973.366.889

- Email: dangthikieulien@quangninh.gov.vn

               kieuliendv@gmail.com           

 

 

Giảng viên: Lê Thị Thu Cúc

- Trình độ chuyên môn: CN Sư phạm

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0333.633.799

- Điện thoại DĐ: 0978.743.336

- Email: lethithucuc@quangninh.gov.vn

              lecuc179@gmail.com

 

 

Khoa Nhà nước và Pháp luật

1. Nhiệm vụ của Trưởng khoa: phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nội dung hoạt động của khoa:

- Trực tiếp quản lý nội dung giảng dạy của khoa.

- Ra đề thi, kiểm tra theo quy định.

- Lập kế hoạch hoạt động khoa học hằng năm: nghiên cứu đề tài, nghiên cứu thực tế, viết bài đăng Nội san, Cổng TTĐTTP, hội thảo khoa học…

- Tổ chức dự giờ, thao giảng cấp khoa.

- Quản lý giảng viên, phân công giảng viên giảng dạy các môn học theo kế hoạch

chung của nhà trường.

- Ủy viên Hội đồng khoa hoc; Hội đồng thi tốt nghiệp; Hội đồng xét tốt nghiệp.

2. Phó trưởng khoa thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng khoa phân công.

3. Nhiệm vụ chung

- Hoạt động khoa học theo quy chế hiện hành.

- Nội dung giảng dạy và đánh giá kết quả thi, kiểm tra hết môn:

 + Chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính:  Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước (Phần III).

+ Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã… theo kế hoạch chung của nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo trường phân công.

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1200
Đã truy cập: 49316932.