khoa lý luận cơ sở

19/08/2019
 

    

   

 

 

Trưởng khoa: Ngô Bình Thuận

- Trình độ chuyên môn: Th.S Kinh tế chính trị

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại CQ: 0203.633.789

- Điện thoại DĐ: 0936.854.113

- Email: ngobinhthuan@gmail.com

 

 
 

Phó trưởng khoa : Tạ Văn Tú

- Trình độ chuyên môn: Th.S Triết học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại CQ: 0333.633.789

- Điện thoại DĐ: 0915.598.552

- Email: tavantu@quangninh.gov.vn

              tavantu77@gmail.com


 

 

 

 Phó trưởng khoa:  Nguyễn Thị Huyền Thái

- Trình độ chuyên môn: Th.S Triết học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại CQ: 0203.633.789

- Điện thoại DĐ: 0982.345.978

-Email:nguyenthihuyenthai@quangninh.gov.vn

            huyenthainvc@gmail.com


 

  

 Phó trưởng khoa:  Nguyễn Thị Thanh Thùy

- Trình độ chuyên môn: Th.S Triết học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại CQ: 0203.633.789

- Điện thoại DĐ: 0919.785.199

-Email:nguyenthithanhthuy@quangninh.gov.vn

            thanhthuy1677.@gmail.com


 

   

 

Giảng viên: Phạm Thị Vân Anh

- Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế chính trị.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.633.789

- Điện thoại DĐ: 0988.909.897

- Email: phamthivananh@quangninh.gov.vn

              vananhxinh86@gmail.com


 

   

 

 

Giảng viên: Bùi Thị Huyến

- Trình độ chuyên môn: CN Sư phạm giáo dục chính trị.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.633.789

- Điện thoại DĐ: 0974.704.699

- Email: buithihuyen@quangninh.gov.vn

              buihuyen.nvc@gmail.com


  

    

 

 Giảng viên tập sự: Phạm Thị Thu Phương.

- Trình độ chuyên môn: Th.S Triết học

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ:0203.633.789

- Điện thoại DĐ: 0166.222.1888

- Email: phamthuphuong@quangninh.gov.vn

              Phamphuong89hl.@gmail.com


 

 

Giảng viên: Đàm Thị Thư

- Trình độ chuyên môn: CN Sư phạm giáo dục chính trị.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0333.838313

- Điện thoại DĐ: 0979.289.643

- Email:

             

 

Khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Nhiệm vụ của Trưởng khoa: phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nội dung hoạt động của khoa:

- Trực tiếp quản lý nội dung giảng dạy của khoa.

- Ra đề thi, kiểm tra theo quy định.

- Lập kế hoạch hoạt động khoa học hằng năm: nghiên cứu đề tài, nghiên cứu thực tế, viết bài đăng Nội san, Cổng TTĐTTP, hội thảo khoa học…

- Tổ chức dự giờ, thao giảng cấp khoa.

- Quản lý giảng viên, phân công giảng viên giảng dạy các môn học theo kế hoạch chung của nhà trường.

- Ủy viên Hội đồng khoa hoc; Hội đồng thi tốt nghiệp; Hội đồng xét tốt nghiệp.

2. Phó trưởng khoa thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng khoa phân công.

3. Nhiệm vụ chung

- Hoạt động khoa học theo quy chế hiện hành.

- Nội dung giảng dạy và đánh giá kết quả thi, kiểm tra hết môn:

+ Chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (Phần I).

+ Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã… theo kế hoạch chung của nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo trường phân công.

 


 

 

 

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 763
Đã truy cập: 49316495.