Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

04/10/2018

 PHÒNG ĐÀO TẠO

  

 

Trưởng phòng: Bùi Đức Lý

- Trình độ chuyên môn: Th.S Lịch sử Đảng.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại CQ: 0203.845.505

- Điện thoại DĐ: 0912.988.608

- Email: buiducly@quangninh.gov.vn


Phó trưởng phòng: Nguyễn Thế Vinh

- Trình độ chuyên môn: Th.S Triết học, giảng viên.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại CQ: 0203.846.205

- Điện thoại DĐ: 0936.376.113

- Email:nguyenthevinh.tctnvc@quangninh.gov.vn


 

Phó trưởng phòng: Bùi Thị Tươi

- Trình độ chuyên môn: Th.S Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại CQ: 0333.633.828

- Điện thoại DĐ: 0919.608.569

- Email: buithituoi@quangninh.gov.vn

 


 

 

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Hải Ninh

- Trình độ chuyên môn: Th.S Kinh tế chính trị

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại CQ: 0203.845.505

- Điện thoại DĐ: 0912.558.816

- Email: nguyenthihaininh@quangninh.gov.vn

              duyanhphan@gmail.com   


 Giảng viên: Trần Vũ Vân Anh

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.845505

- Điện thoại DĐ: 0978.743.743

- Email: tranvuvananh@quangninh.gov.vn

 


Chuyên viên: Hà Ngọc Hoàn

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.845505

- Điện thoại DĐ: 0165.588.9228

- Email: hangochoan@quangninh.gov.vn


Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Thùy

- Trình độ chuyên môn: CN văn hóa Du Lịch.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.845505

- Điện thoại DĐ: 0989.046.989

- Email: nguyenthithuthuy.tctnvc@quangninh.gov.vn


Nhân viên: Phan Đình Thái

- Trình độ chuyên môn: CN QT Văn phòng

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.845505

- Điện thoại DĐ: 0165.631.1048

- Email: phandinhthai.92@gmail.com

- phandinhthai@quangninh.gov.vn


Vũ Văn Thịnh, Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: KS Tin học, KS hóa dầu.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.845505

- Điện thoại DĐ: 0942.950.960

- Email: thinhtdqn@gmail.com

- vuvanthinh@quangninh.gov.vn


 

Phạm Khánh Phương , Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: CN Công nghệ thông tin.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.845505

- Điện thoại DĐ: 0984.576.380

- Email: lephuong262@gmail.com

- nguyenthilephuong@quangninh.gov.vn

 

 

1. Trưởng phòng chịu trách nhiệm về mọi mặt công tác của phòng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng và thường xuyên là Phó Hiệu trưởng nội dung, tạo điều kiện để mọi thành viên phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua, xây dựng phòng vững mạnh toàn diện.

Ký thừa lệnh Hiệu trưởng giấy triệu tập các kỳ học, thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học viên về địa phương, cơ sở khi cần thiết.

Là thư ký các hội đồng thi, chấm tiểu luận, xét tốt nghiệp các lớp; là ủy viên hội đồng khoa học, thi đua khen thưởng kỷ luật, xét lương.

2. Nhiệm vụ chung

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm sau trình lãnh đạo trường trước tháng 8 hằng năm. Xây dựng kế hoạch mở từng lớp trình Giám đốc quyết định.

- Phối hợp với các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy toàn khóa, hàng tháng với từng lớp trình Phó Giám đốc nội dung duyệt, đôn đốc tổ chuyên môn thực hiện.

- Thông báo nhiệm vụ, lịch giảng dạy, công tác, cho lãnh đạo trường, các khoa, phòng, các lớp học (trước thời gian ít nhất 10 ngày). Cung cấp kết quả thi, kiểm tra, tiểu luận cho khoa chủ quản và chủ nhiệm lớp.

- Tổ chức quản lý, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế đào tạo.

- Quản lý học viên các lớp từ khâu chiêu sinh đến khi ra trường. Đề xuất phân công chủ nhiệm, ban cán sự; quản lý hồ sơ học viên: danh sách trích ngang, kết quả học tập, sổ cấp bằng, chứng chỉ.

- Quản lý hoạt động ngoại khóa của các lớp.

- Nắm thông tin, giúp lãnh đạo trường đánh giá đúng đội ngũ giảng viên.

 

 

 

 

 

 

 

 


Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1161
Đã truy cập: 49316893.