Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

13/08/2019
 

 

 

 Trưởng phòng: Lê Hồng Sinh

- Trình độ chuyên môn: Th.S QL giáo dục

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại CQ: 0203.838313

- Điện thoại DĐ: 0904.440.858

- Email: sinhlh1977@gmail.com

  

 

Phó trưởng phòng: Bùi Thị Thu Hường, phụ trách tài chính - kế toán

- Trình độ chuyên môn: Th.S QL kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại CQ: 0333.849695

- Điện thoại DĐ: 0904.638.939

- Email: buithithuhuongqn@gmail.com

 

 

 Phó trưởng phòng: Phạm Xuân Kính - phụ trách tổng hợp

- Trình độ chuyên môn: ĐH Quản trị kinh doanh

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại CQ: 0333.633.488

- Điện thoại DĐ: 0126.633.6998

- Email: xuankinh.tdqn@gmail.com

             

 

  

 Phó trưởng phòng: Nguyễn Trung Trường, phụ trách hành chính

- Trình độ chuyên môn: CN Công nghệ thông tin

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại CQ: 0203.838313

- Điện thoại DĐ: 0971515246

- Email: nguyentrungtruong197620@gmail.com

  

 

 

Phó trưởng phòng: Hà Thị Thu, phụ trách văn phòng Đảng ủy, thi đua khen thưởng

- Trình độ chuyên môn: ĐH Kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại CQ: 0203.838313

- Điện thoại DĐ: 0120.221.6865

- Email: hathuvandon@gmail.com

- hathithu@quangninh.gov.vn

             

 

 

Phó trưởng phòng: Đoàn Thị Kim Hạnh , kế toán

- Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0333.849695

- Điện thoại DĐ:0983.447.564

- Email: hanhdtk1976@gmail.com

 

 

Phó trưởng phòng: Lê Thị Thu Hà , Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Th.S QL Kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại CQ: 0333.849695

- Điện thoại DĐ:0936.788.505

- Email:lethuha@gmail.com

 

 

 

Phó trưởng phòng: Đào Xuân Ghi, phụ trách công tác bảo vệ, đội xe

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp nghề

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.838.313

- Điện thoại DĐ: 0912.080.518

- Email: daoxuanghi@quangninh.gov.vn

 

 

 

 Nguyễn Thị Hà, Văn thư

- Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế kỹ thuật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại CQ: 0203.838313

- Điện thoại DĐ: 0169.837.1822

- Email: nguyenhanvc@gmail.com

             

 

 

 

 

 Chuyên viên: Phạm Thị Thu Huyền

- Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế chính trị.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0333.838.313

- Điện thoại DĐ: 0919.382.369

- Email: phamthithuhuyen@quangninh.gov.vn

              huyenpham84nvc@gmail.com

 

 

 

Bùi Thị Sen,  Kế toán

- Trình độ chuyên môn: CN Tài chính ngân hàng

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0333.849695

- Điện thoại DĐ:0988.910.274

- Email: Buihuongsen@mail.com

 

 

 Nguyễn Thị Thu Hằng,  Thủ quỹ

- Trình độ chuyên môn: CN Tài chính ngân hàng

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0333.849695

- Điện thoại DĐ: 0982.410.080

- Email: Hangtri2013@gmail.com


 

 

Lý Văn Thụ,  Lái xe

- Trình độ chuyên môn: Lái xe

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 0203.838313

- Điện thoại DĐ: 0985.351.798

- Email:

             

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng, Lái xe

- Sinh ngày 20/3/1966

- Trình độ chuyên môn:  Lái xe

- Trình độ LLCT:

- Lương: Ngạch 01.010; hệ số: 4,03

- Điện thoại CQ: 0203.838.313

- Điện thoại DĐ: 0912.382.107

 

 

 Trần Thị Hạnh,  nhà khách

- Trình độ chuyên môn: TC Kế toán

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 02033.838313

- Điện thoại DĐ: 0168.689.4279

- Email:

             


 

 Phạm Thị Duyên, Nhân viên phục vụ

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 02033.838313

- Điện thoại DĐ: 0169.542.2369

- Email:

             

 


 

 

 

Phạm Thị Thương, Nhân viên phục vụ

- Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 02033.838313

- Điện thoại DĐ: 0986.132.009

- Email:

             

 

 

 

 Nguyễn Thị Hoa, Nhân viên phục vụ

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 02033.838313

- Điện thoại DĐ: 0162.898.0330

- Email:

             

 

 

 

 

Nguyễn Viết Đại, Nhân viên điện, nước

- Trình độ chuyên môn: Chứng chỉ điện, nước

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 02033.838313

- Điện thoại DĐ: 0979.241.738

- Email:

             

 

 

 Lương Tuấn Long, Bảo vệ

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 02033.838313

- Điện thoại DĐ: 0121.524.7472

- Email:

             

 

 

 Trương Quang Thạo,  Bảo vệ

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại CQ: 02033.838313

- Điện thoại DĐ: 0975.709.567

- Email:

             

 

 

1. Trưởng phòng : Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trường. Phụ trách công việc chung của phòng. Tham mưu về kế hoạch tài chính, ngân sách hàng năm, công tác xây dựng bộ máy, tổ chức nhân sự. Trực tiếp Quản lý công tác văn thư, lưu trữ, thông tin.

Thư kí Hội đồng thi đua, khen thưởng, Uỷ viên Hội đồng khoa học, Ban biên tập Cổng TTĐTTP của nhà trường.

Thực hiện nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo trường phân công.

2. Phó trưởng phòng Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công.

Quản lý tài sản cố định, lập và triển khai kế hoạch sữa chữa tài sản, thiết bị hằng năm; trực tiếp quản lý bộ phận bảo vệ, tạp vụ. Bố trí phòng họp, phòng học các lớp, phòng khách, phòng ở học viên; phục vụ hội họp và các hoạt động liên quan đến việc sử dụng hội trường; Kiểm kê đánh giá tài sản hàng năm và tham mưu xử lý kết quả kiểm kê đánh giá tài sản; Giúp trưởng phòng công việc nội vụ, sắp xếp xe phục vụ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên theo quy định. Theo dõi quản lý các phòng học, nhà ở học viên, nhà ăn cơ quan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1231
Đã truy cập: 49316963.