Trang chủ Hoạt động nghiên cứu khoa học - Hội thảo khoa học
ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CHO THANH NIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY THEO DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
24/12/2019 22: 06:00
50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA BÁC HỒ VỀ CHĂM LO, BỒI DƯỠNG THẾ HỆ TRẺ VÌ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG VIỆT NAM
24/12/2019 22: 00:00
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam luôn coi trọng vai trò, vị...
GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH TƯ DUY, DIỄN ĐẠT HỒ CHÍ MINH
24/12/2019 21: 56:00
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Học...
NÊU CAO TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
23/12/2019 15: 56:00
Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã...
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NHẬP VAI VÀ TRÒ CHƠI TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ
28/10/2019 16: 13:00
Việc học tiếng Anh đang là xu hướng của thời đại công nghệ phát triển như hiện nay. Tuy nhiên,...
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI QUẢNG NINH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
23/09/2019 10: 01:37
Văn hóa, con người có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của đất nước....
ĐỔI MỚI HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN ĐƯA NGHỊ QUYẾT TW 4 KHÓA XII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ
14/08/2019 08: 07:00
ĐỔI MỚI HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN ĐƯA NGHỊ QUYẾT TW 4 KHÓA XII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH...
ĐỔI MỚI CÁCH TIẾP CẬN VÀ TƯ DUY TRONG GIẢNG DẠY LUẬT TẠI TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH QUẢNG QINH
11/07/2019 08: 09:00
Tư duy là quá trình nhận thức vấn đề và ra quyết định để giải quyết vấn đề. Tư duy cũng là hoạt...
Xây dựng xã hội học tập với xây dựng nền kinh tế tri thức
25/06/2019 13: 07:00
Xây dựng xã hội học tập với xây dựng nền kinh tế tri thức
MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG BIỂU HIỆN “LƯỜI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ”, GÓP PHẦN THỰC HIỆN CHỈ THỊ 23-CT/TW NGÀY 09/02/2018 CỦA BAN BÍ THƯ
28/05/2019 10: 24:00
MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG BIỂU HIỆN  “LƯỜI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ”, GÓP PHẦN THỰC HIỆN CHỈ...
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1231
Đã truy cập: 49316963.