Quy chế Xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh

10/06/2020 11:38

Ngày 06/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh.

Mục đích xét tặng Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân đã có những công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và công nghệ; áp dụng vào sản xuất và đời sống góp phần phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Quảng Ninh và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đối tượng được xét tặng Giải thưởng: Tác giả, đồng tác giả là người Việt Nam, người nước ngoài có công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của Quy chế này được đề nghị xét tặng Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh.

Lĩnh vực xét tặng Giải thưởng

1/ Khoa học tự nhiên;

2/ Khoa học kỹ thuật và công nghệ;

3/ Khoa học y, dược;

4/ Khoa học nông nghiệp;

5/ Khoa học xã hội;

6/ Khoa học nhân văn;

7/ Ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ;

Các công trình thuộc các lĩnh vực trên phải phục vụ trực tiếp vào sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, hội nhập quốc tế và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Cơ cấu và số lượng Giải thưởng

- Cơ cấu Giải thưởng bao gồm: Giải A, giải B, giải C và giải khuyến khích;

- Số lượng các giải thưởng của từng lĩnh vực được cơ cấu như sau: 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C và 05 giải khuyến khích.

Điều kiện được xét tặng Giải thưởng

Công trình được xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng các điều kiện như sau:

1/ Công trình được thực hiện trên phạm vi tỉnh Quảng Ninh và phục vụ trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Quảng Ninh.

2/ Công trình lần đầu tiên được thực hiện ở tỉnh Quảng Ninh, có tính mới, tính sáng tạo, tính hiệu quả (hiệu quả kinh tế, hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả xã hội), có giá trị khoa học và công nghệ, giá trị thực tiễn, có khả năng áp dụng và chưa được trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh hoặc giải thưởng về khoa học và công nghệ ở cấp cao hơn.

3/ Công trình phải có hồ sơ hợp lệ, được công bố, ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng.

4/ Đối với công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước phải được đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật.

Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng đối với công trình nghiên cứu khoa học

Công trình nghiên cứu khoa học được xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng các điều kiện như sau:

- Về giá trị khoa học và công nghệ: Công trình nghiên cứu khoa học phải bổ sung được tri thức mới hoặc có những phát hiện khoa học mới có tác động thay đổi trong sản xuất và đời sống xã hội thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

- Về giá trị thực tiễn: Công trình nghiên cứu khoa học phải có tác động đến nhận thức và đời sống xã hội hoặc góp phần xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý của tỉnh trên cơ sở khoa học và thực tiễn của công trình.

Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng đối với công trình nghiên cứu phát triển công nghệ

Công trình nghiên cứu và phát triển công nghệ được xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng các điều kiện như sau:

- Về giá trị khoa học và công nghệ: Công trình nghiên cứu và phát triển công nghệ phải giải quyết được các vấn đề công nghệ, tạo ra được công nghệ mới, cao hơn công nghệ tương tự khác đang ứng dụng tại tỉnh Quảng Ninh.

- Về giá trị thực tiễn: Công trình nghiên cứu và phát triển công nghệ phải góp phần đổi mới công nghệ hoặc tạo ra sản phẩm mới có giá trị kinh tế lớn, có khả năng nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, của ngành kinh tế.

Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng đối với công trình ứng dụng công nghệ

Công trình ứng dụng công nghệ được xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng các điều kiện như sau:

- Về giá trị khoa học và công nghệ: Công trình ứng dụng công nghệ phải góp phần tạo ra được phương án tổng thể với các giải pháp kỹ thuật kèm theo hoặc tạo ra những cải tiến kỹ thuật, công nghệ để ứng dụng thành công và sáng tạo công nghệ tiên tiến trong các công trình lớn của tỉnh hoặc có tác động đến hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của công trình đó.

- Về giá trị thực tiễn: Công trình ứng dụng công nghệ phải mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội hoặc quốc phòng - an ninh hoặc hội nhập quốc tế; bảo vệ môi trường.

Thời gian xét tặng Giải thưởng

Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh được xét tặng 3 năm một lần; công bố và trao giải thưởng vào Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 của năm xét thưởng hoặc vào thời điểm phù hợp do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

Thẩm quyền xét tặng Giải thưởng

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức việc xét tặng và quyết định tặng Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh.

- Việc quyết định tặng Giải thưởng trên cơ sở xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Giải thưởng cấp tỉnh và kết quả đánh giá của Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh.

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là Cơ quan thường trực Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh.

Quyền lợi của tác giả công trình được tặng Giải thưởng: Được nhận Biểu trưng, Bằng chứng nhận Giải thưởng và tiền thưởng theo quy định của Giải thưởng.

 

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 130
Đã truy cập: 335049