Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu "Trí thức KH&CN tiêu biểu", "Điển hình lao động sáng tạo", "Tài năng trẻ KH&CN" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

10/06/2020 11:00

Nhằm khẳng định vị trí, vai trò, ghi nhận và tôn vinh thành tích của đội ngũ trí thức, điển hình lao động sáng tạo, tài năng trẻ về khoa học và công nghệ, đồng thời nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, tầm quan trọng của nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững của tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu", "Điển hình lao động sáng tạo", "Tài năng trẻ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh"

Hoạt động tôn vinh danh hiệu “Trí thức KH&CN tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ KH&CN” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được tổ chức 2 năm/ lần, nhằm góp phần động viên, khích lệ, khuyến khích mọi tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo, phát huy trí tuệ xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Đối tượng xét chọn, tôn vinh là các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh; người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang lao động, học tập công tác ở Việt Nam có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong  lĩnh vực khoa học và công nghệ, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh; đáp ứng các điều kiện, tiêu chí xét chọn, tôn vinh theo quy định.

 

xb.lhchkhkt


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 254
Đã truy cập: 334795