Tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh và dự thảo Quy chế Xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh

04/03/2020 10:58

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 7534/UBND-NLN1 ngày 18/10/2019 về việc rà soát sửa đổi, bổ sung Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh và dự thảo Quy chế Xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật nói trên để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến tham gia đóng góp: Ban Thông tin, Phổ biến kiến thức và Hội viên, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh – số điện thoại: 0203.3619285 – Email: lhhquangninh@gmail.com.

Thời gian nhận ý kiến đóng góp: Từ ngày 04/3/2020 đến hết ngày 13/03/2020

Tài liệu gửi kèm theo gồm:

1/ Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế Xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh;

2/ Dự thảo Quy chế Xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh.

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 245
Đã truy cập: 334786