Nhiệm vụ của Ban Thông tin, phổ biến kiến thức và Hội viên

24/08/2017

BAN THÔNG TIN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VÀ HỘI VIÊN


I. Nhiệm vụ:


      Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khoa học công nghệ cho hội viên và quần chúng lao động; Hướng dẫn quản lý và phát triển các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế giữa Liên hiệp Hội và các Hội thành viên với các tổ chức khoa học, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế; Tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ trên trang Website của Liên hiệp Hội; Biên tập và tổ chức xuất bản Bản tin Khoa học và Kỹ thuật của Liên hiệp Hội. Thư ký, thường trực Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật cấp tỉnh và các giải thưởng về khoa học và công nghệ khác do cơ quan có thẩm quyền giao. Chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác cung cấp thông tin mọi mặt hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên gửi Báo Quảng Ninh, Cổng Thông tin điện tử Quảng Ninh và các báo, bản tin, tạp chí... thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Liên hiệp Hội.


II. Cơ cấu tổ chức:

   

PHÓ TRƯỞNG BAN: BÀ ĐINH THỊ THU HẰNG


 

- Trình độ chuyên môn     :  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị :

- Điện thoại văn phòng     : 033.3619285

- Điện thoại di động         : 0936456386

- Email: dinhthithuhang@quangninh.gov.vnTin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 138
Đã truy cập: 336505