Nhiệm vụ của Văn phòng Liên hiệp Hội

24/08/2017

VĂN PHÒNG

 

I. Nhiệm vụ:

 

      Chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác Văn phòng như: Văn thư, lái xe, thủ kho, thủ quỹ, tài chính, kế toán, tổ chức, thi đua khen thưởng của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên. Công tác tổng hợp, báo cáo hoạt động Liên hiệp Hội (Quý, năm) và các báo cáo khác khi có  yêu cầu. Chịu trách nhiệm các điều kiện cần thiết (hậu cần, khánh tiết, hội trường, loa đài...) phục vụ các cuộc hội thảo, hội nghị, các kỳ họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên hiệp Hội và thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Liên hiệp Hội phân công.

 

II. Cơ cấu tổ chức:

   

CHÁNH VĂN PHÒNG: BÀ HÀ THỊ OANH


 

- Trình độ chuyên môn     :  Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại văn phòng     : 033.3619285

- Điện thoại di động         : 0913368618

- Email: hathioanh@quangninh.gov.vn

             

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 144
Đã truy cập: 336511