Danh sách Uỷ viên Ban thường vụ

24/08/2017

BAN THƯỜNG VỤ: gồm 5 đồng chí

 

 

CHỦ TỊCH: ÔNG ĐINH QUANG HẢI

 

- Trình độ chuyên môn     :  Thạc sỹ

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp 

- Điện thoại văn phòng     : 0203.3619288

- Điện thoại di động          : 0912297552

- Email: dinhquanghai@quangninh.gov.vn


 

PHÓ CHỦ TỊCH: ÔNG NGUYỄN THÀNH NGUYÊN

 

- Trình độ chuyên môn     :  Kỹ sư nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị : Cử nhân

- Điện thoại văn phòng     : 0203.3619289

- Điện thoại di động         : 0913280281

- Email: nguyenthanhnguyen@quangninh.gov.vn

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH: ÔNG NGUYỄN MẠNH HÙNG

(Trưởng phòng Quản lý khoa học –

Sở Khoa học và Công nghệ)

 

- Trình độ chuyên môn     :  Thạc sỹ kinh tế; Kỹ sư chế tạo máy mỏ

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng     : 0203.3835511

- Điện thoại di động         : 0912026622

- Email: nguyenmanhhung@quangninh.gov.vn

 

 

 

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ: BÀ PHẠM THÙY DƯƠNG

(Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

 

- Trình độ chuyên môn     :  Thạc sỹ Quản lý văn hóa

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng     : 08033231

- Điện thoại di động         : 0912210618

- Email: phamthuyduong@quangninh.gov.vn

 

 

 

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ: ÔNG NGUYỄN VĂN TUẾ

(Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

 

- Trình độ chuyên môn     :  Thạc sỹ

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng     : 

- Điện thoại di động         : 0912090483

- Email: nguyenvantue@quangninh.gov.vn

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 122
Đã truy cập: 336489