Trang chủ Tôn vinh Trí thức KHCN tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh
Thông báo kết quả xét chọn danh hiệu “Trí thức KH&CN tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ KH&CN” tỉnh Quảng Ninh lần thứ II, năm 2020
08/06/2021 09: 19:00
Thông báo danh sách các cá nhân dự kiến được tôn vinh danh hiệu “Trí thức KH&CN tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ KH&CN” tỉnh Quảng Ninh lần thứ II, năm 2020
28/04/2021 11: 03:00
HỘI NGHỊ XÉT CHỌN, TÔN VINH DANH HIỆU “TRÍ THỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU”, “ĐIỂN HÌNH LAO ĐỘNG SÁNG TẠO”, “TÀI NĂNG TRẺ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ” TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ II, NĂM 2020
08/04/2021 14: 49:00
Hướng dẫn đăng ký tham gia xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” tỉnh lần thứ II, năm 2020
10/06/2020 11: 16:00
Thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy...
Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu "Trí thức KH&CN tiêu biểu", "Điển hình lao động sáng tạo", "Tài năng trẻ KH&CN" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
10/06/2020 11: 00:00
Nhằm khẳng định vị trí, vai trò, ghi nhận và tôn vinh thành tích của đội ngũ trí thức, điển hình...
Tôn vinh danh hiệu "Trí thức KH&CN tiêu biểu", "Điển hình lao động sáng tạo", "Tài năng trẻ KH&CN" tỉnh Quảng Ninh lần thứ II, năm 2020
10/06/2020 10: 17:00
Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về việc tổ chức xét chọn, tôn vinh...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 768
Đã truy cập: 500794