CĐVC-Tổ chức bộ máy

I - BAN THƯỜNG VỤ

 
   

Chủ tịch: Đ/c Bùi Minh Thanh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đất đai

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện Thoại cơ quan: 033.3839.110

- E-Mail: buiminhthanh@quangninh.gov.vn

  

Phó Chủ tịch: Dương Đình Quân

- Trình độ chuyên môn:

   Cử nhân Sư phạm Tiếng anh

   Cử nhân Luật Kinh tế

- Trình độ LLCT: Cử nhân

- Điện thoại cơ quan: 033.3839.110

- E-Mail: duongdinhquan@quangninh.gov.vn

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Thanh Hải

- Trình độ chuyên môn:

   Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

   Thạc sĩ Quản lý giáo dục

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại cơ quan: 033.3839.110

  Di động: 0912.088.831

- E-Mail: nguyenthithanhhai@quangninh.gov.vn

 -                 -
 

UV BTV: Đ/c Lương Phúc Sơn

- Chức vụ khác: Viện trưởng Viện KSND tỉnh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện Thoại cơ quan: 0333 832 560

- E-Mail: luongphucson@quangninh.gov.vn

              

UV BTV: Đ/c Phạm Thị An Linh

- Chức vụ khác: UVBTV, Chủ nhiệm UBKT ĐUK

- Trình độ chuyên môn:

   Thạc sĩ Quản lý hành chính, Cử nhân Tâm lý học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện Thoại cơ quan: 080 33203

- E-Mail: nguyenthicham@quangninh.gov.vn

 

II - CQ THƯỜNG TRỰC

 

 

Chủ tịch: Đ/c Bùi Minh Thanh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đất đai

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện Thoại cơ quan: 033.3839.110

- E-Mail: buiminhthanh@quangninh.gov.vn

   

Phó Chủ tịch: Dương Đình Quân

- Trình độ chuyên môn:

   Cử nhân Sư phạm Tiếng anh

   Cử nhân Luật Kinh tế

- Trình độ LLCT: Cử nhân

- Điện thoại cơ quan: 033.3839.110

- E-Mail: duongdinhquan@quangninh.gov.vn

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Thanh Hải

- Trình độ chuyên môn:

   Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

   Cử nhân Quản lý giáo dục

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại cơ quan: 033.3839.110

- E-Mail: nguyenthithanhhai@quangninh.gov.vn

 

 

 

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

BTV, BCH, UBKT CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG NINH

 
         

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

 

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

NƠI CÔNG TÁC

 

I

BAN THƯỜNG VỤ

 

 

 

1

Bùi Minh Thanh
Tài khoản phần mềm: ctcdvct

buiminhthanh@quangninh.gov.vn

Chủ tịch CĐVC tỉnh

033 3839 110

 
 
 2  

Dương Đình Quân
Tài khoản phần mềm: ctcdvct

duongdinhquan@quangninh.gov.vn

 Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh

033 3839 110

 
 

3

Nguyễn Thị Thanh Hải
Tài khoản phần mềm: pctcdvct

nguyenthithanhhai@quangninh.gov.vn

Phó Chủ tịch
T.Ban Nữ công, phụ trách tuyên giáo

033 3839 110

 
 

4

Phạm Thị An Linh
Tài khoản phần mềm: cdcqdukccq

phamthianlinh@quangninh.gov.vn

ỦY viên BTV
CT CĐ CQ ĐU Khối các CQ tỉnh

080 33 202

 
 

5

-

-

-

 
 

6

Lương Phúc Sơn
Tài khoản phần mềm: cdvksnd

luongphucson@quangninh.gov.vn

Ủy viên BTV
Chủ tịch CĐ Viện KSND tỉnh

033 3832 560

 
 

II

BAN CHẤP HÀNH

 

 

 

1

Bùi Minh Thanh
Tài khoản phần mềm: ctcdvct

nguyenduchoat@quangninh.gov.vn

Chủ tịch CĐVC tỉnh

033 3839 110

 
 
 2  Dương Đình Quân
Tài khoản phần mềm: ctcdvct

duongdinhquan@quangninh.gov.vn
 Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh

033 3839 110

 

3

Nguyễn Thị Thanh Hải
Tài khoản phần mềm: pctcdvct

nguyenthithanhhai@quangninh.gov.vn

Phó Chủ tịch
T.Ban Nữ công, phụ trách tuyên giáo

033 3839 110

 

4

Phạm Thị An Linh
Tài khoản phần mềm: cdcqdukccq

phamthianlinh@quangninh.gov.vn

ỦY viên BTV
CT CĐ CQ ĐU Khối các CQ tỉnh

080 33 202

 
5

-

-

-

 
 

6

Lương Phúc Sơn
Tài khoản phần mềm: cdvksnd

luongphucson@quangninh.gov.vn

Ủy viên BTV
Chủ tịch CĐ Viện KSND tỉnh

033 3832 560

 

7

Nguyễn Thị Thiện
Tài khoản phần mềm: cddptvth 
cddptvth@quangninh.gov.vn

Tài khoản phần mềm: cddptvth

                      Ủy viên BCH                        Chủ tịch CĐ Đài PTTH Quảng Ninh

033 3825 076

 

8

Vũ Thị Diệu Linh
Tài khoản phần mềm: cdcqtd
cdcqtd@quangninh.gov.vn

Ủy viên BCH
Chủ tịch CĐ Cơ quan Tỉnh Đoàn

033 3556 609

 
 

9

Võ Đức Hạnh
Tài khoản phần mềm: cdbqldhdacqdt

voduchanh@quangninh.gov.vn

Ủy viên BCH
Phó Ban chỉ đạo DA XDCQ Điện tử

033 3638 468

 
 

10

Lê Ngọc Hân
Tài khoản phần mềm: cdbqn
ngochan@baoquangninh.vn

Ủy viên BCH
Giám đốc Sở Tài chính

033 3635 988

 
 

11

Nguyễn Thị Thơm
Tài khoản phần mềm: cdsnv

nguyenthithom@quangninh.gov.vn

Ủy viên BCH
Chủ tịch CĐ Sở Nội vụ

033 3634 876

 
 

12

Lê Minh Kỳ
Tài khoản phần mềm: cdsttvtt

leminhky@quangninh.gov.vn

Ủy viên BCH
Chủ tịch CĐ Sở Thông tin và Truyền thông

033 3638 955

 
 

13

Nguyễn Thị Kim Phượng
Tài khoản phần mềm: cdvpubnd
cdvpubnd@quangninh.gov.vn

Ủy viên BCH
Chủ tịch CĐ Văn phòng UBND tỉnh

033 3838 020

 
 

14

Diêu Thị Nguyệt Thanh
Tài khoản phần mềm: cdbhxh 
cdbhxh@quangninh.gov.vn

Ủy viên BCH
Chủ tịch CĐ CQ Bảo hiểm xã hội tỉnh

033 3628 981

 
 

15

Vũ Công Phiêu
Tài khoản phần mềm: cdstnvmt

vucongphieu@quangninh.gov.vn

Ủy viên BCH
Chủ tịch CĐ Sở Tài nguyên và Môi trường

033 3633 398

 
 

16

 Vũ Văn Thông
Tài khoản phần mềm: cdsldtbvxh

cdsldtbvxh@quangninh.gov.vn

Ủy viên BCH
Chủ tịch CĐ Sở LĐTB và XH

033 3839 316

 
 

17

Nguyễn Hải Vân
Tài khoản phần mềm: cdtthcc
cdtthcc@quangninh.gov.vn

Ủy viên BCH
Chủ tịch CĐ Trung tâm HCC tỉnh

033 3839 586

 
 

18

Nguyễn Thị Kim Nhàn
Tài khoản phần mềm: cdbtgtu
nguyenthikimnhan@quangninh.gov.vn  

Ủy viên BCH
Chủ tịch CĐ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

080 33 102

 
 

III

UBKT CĐVC TỈNH

 

 

 
     


 
 

2

Nguyễn Thị Thu Hương
Tài khoản phần mềm: cdstc  cdstc@quangninh.gov.vn

Ủy viên UBKT
Chủ tịch CĐ Sở Tài chính

033 3834 907

 
 

3

Phạm Việt Hồng
Tài khoản phần mềm: cdct pvhong.qni@gdt.gov.vn

Ủy viên UBKT
Chủ tịch CĐ CQ Cục thuế tỉnh

033 3825 626

 
 

 

 

 

CÁC CĐCS TRỰC THUỘC

 

 

1

 

CÔNG ĐOÀN VĂN PHÒNG TỈNH UỶ

Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdvptu

Thư điện tử: cdvptu@quangninh.gov.vn

Phạm Văn Thành

08033 160

Lê Quang Vịnh

08033 161

2

 

CÔNG ĐOÀN BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY

Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdbdvtu

Thư điện tử: cdbdvtu@quangninh.gov.vn

Vũ Ngọc Tuấn

08 033 166

Trần Thị Thu Hiền

08 033 155

3

CÔNG ĐOÀN BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdbtctu

Thư điện tử: cdbtctu@quangninh.gov.vn

Vũ Thị Dung

08 033 221

Nguyễn Quốc Thảo

080 33 156

4

CÔNG ĐOÀN BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdbtgtu

Thư điện tử: cdbtgtu@quangninh.gov.vn

Nguyễn Thị Kim Nhàn

08 033 102

Trần Quang Hoàng

08 033 217

5

CÔNG ĐOÀN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdubkttu

Thư điện tử: cdubkttu@quangninh.gov.vn

Trần Anh Cường

08 033 213

Nguyễn Mạnh Hùng

08 033 189

6

CÔNG ĐOÀN BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdbnctu

Thư điện tử: cdbnctu@quangninh.gov.vn

Nghiêm Xuân Cường

08 033 220

Trần Hải Tùng

033 3839 642

7

CÔNG ĐOÀN VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

Tài khoản phần mềm: cdvphdnd

Thư điện tử: cdvphdnd@quangninh.gov.vn

Nguyễn Thị Ngân

033 3633 155

 

 

8

CÔNG ĐOÀN VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdvpubnd

Thư điện tử: cdvpubnd@quangninh.gov.vn

Nguyễn Thị Kim Phượng

033 3838 020

Trần Đình Phượng

033 3636 389

Nguyễn Lâm Nguyên

033 3839 640

9

CÔNG ĐOÀN UỶ BAN MTTQ TỈNH

Phường Hòn Gai, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdubmttq

Thư điện tử: cdubmttq@quangninh.gov.vn

 

 

Hoàng Đức Hạnh

033 3629 863

Trần Thị Nhung

033 3828 651

10

CÔNG ĐOÀN CQ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ TỈNH

Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdcqdukccq

Thư điện tử: cdcqdukccq@quangninh.gov.vn

Nguyễn Thị Châm

08 033 202

Nguyễn Xuân Giao

08 033 207

11

CÔNG ĐOÀN SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdskhvdt

Thư điện tử: cdskhvdt@quangninh.gov.vn

Trần Thanh Phong

033 3836 293

Phạm Việt Dung

033 3836 293

12

CÔNG ĐOÀN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdskhvcn

Thư điện tử: cdskhvcn@quangninh.gov.vn

Hà Thế Nam

033 3820 194

Đinh Công Bằng

033 3835 556

13

CÔNG ĐOÀN SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdsldtbvxh

Thư điện tử: cdsldtbvxh@quangninh.gov.vn

Vũ Văn Thông

033 3839 316

Lê Thị Hồng Thái

033 3620 374

14

CÔNG ĐOÀN SỞ NGOẠI VỤ

Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdsngv

Thư điện tử: cdsngv@quangninh.gov.vn

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

033 3635 012

Phan Văn Tuấn

033 3635 013

15

CÔNG ĐOÀN SỞ NỘI VỤ

Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdsnv

Thư điện tử: cdsnv@quangninh.gov.vn

Nguyễn Thị  Thơm

033 3634 876

Nguyễn Đăng Kiên

033 3635 058

16

CÔNG ĐOÀN SỞ TÀI CHÍNH

Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdstc

Thư điện tử: cdstc@quangninh.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Hương

033 3834 907

Hoàng Văn Vân

033 3835 651

17

 

CÔNG ĐOÀN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdstnvmt

Thư điện tử: cdstnvmt@quangninh.gov.vn

Vũ Công Phiêu

033 3633 389

Hoàng Việt Dũng

033 3634 955

Nguyễn Quang Đức

033 3635 068

18

CÔNG ĐOÀN SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdsttvtt

Thư điện tử: cdsttvtt@quangninh.gov.vn

Lê Minh Kỳ

033 3638 955

Nguyễn Thị Thanh Hằng

033 3533 999

19

CÔNG ĐOÀN SỞ TƯ PHÁP

Phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdstp

Thư điện tử: cdstp@quangninh.gov.vn

Lê Huy Du

033 2227 138

Vũ Thị Huê

033 2227 826

20

CÔNG ĐOÀN BAN DÂN TỘC TỈNH

Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdbdt

Thư điện tử: cdbdt@quangninh.gov.vn

Ân Thị Thìn

033 3834 298

Trần Thị Hường

033 3835 635

21

CÔNG ĐOÀN BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH

VĂN HÓA THỂ THAO

Số 15, Phố Hải Phong, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdbqldtcctvhtt

Thư điện tử: cdbqldtcctvhtt@quangninh.gov.vn

Phạm Phi Long

033 3819 526

Bùi Thị Vân Anh

033 3819 567

22

CÔNG ĐOÀN BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

Phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdbqldtvxdccttd

Thư điện tử: cdbqldtvxdccttd@quangninh.gov.vn

Nguyễn Lương Bằng

033 3836 446

Vũ Thị Hiền

033 3835 732

23

CÔNG ĐOÀN BAN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdbxdntm

Thư điện tử: cdbxdntm@quangninh.gov.vn

Nguyễn Văn Việt

033 3533 568

 

 

24

CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

Phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdbhxh

Thư điện tử: cdbhxh@quangninh.gov.vn

Diêu Thị Nguyệt Thanh

033 3628 981

Thân Duy Tuyến

033 3816 901

25

CÔNG ĐOÀN BÁO QUẢNG NINH

Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdbqn

Thư điện tử: cdbqn@quangninh.gov.vn

Lê Ngọc Hân

033 3635 988

Trần Quang Huy

033 3834 370

26

CÔNG ĐOÀN CỤC THỐNG KÊ

Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdctk

Thư điện tử: cdctk@quangninh.gov.vn

Lê Đức Quân

033 3835 674

Ngô Thị Vân

033 3834 206

27

CÔNG ĐOÀN ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH QUẢNG NINH

Phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cddptvth

Thư điện tử: cddptvth@quangninh.gov.vn

Nguyễn Thị Thiện

033 3825 076

Phan Trọng Tuệ

 

Nguyễn Thu Giang

 

28

CÔNG ĐOÀN THANH TRA TỈNH

Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdttt

Thư điện tử: cdttt@quangninh.gov.vn

Phạm Xuân Thắng

033 3618 623

Nguyễn Thị Huệ

033 3835 841

29

CÔNG ĐOÀN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH

Phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdtand

Thư điện tử: cdtand@quangninh.gov.vn

Dương Trọng Quang

 

Nguyễn Thị Chinh

 

30

 

CÔNG ĐOÀN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH

Phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdvksnd

Thư điện tử: cdvksnd@quangninh.gov.vn

Lương Phúc Sơn

033 3832 560

Nguyễn Mai Thúy

033 3837 835 (505)

Nguyễn Công Hoàn

033 3837 835 (605)

31

CÔNG ĐOÀN HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdhctd

Thư điện tử: cdhctd@quangninh.gov.vn

Vũ Duy Thắng

033 3825 525

Phí Thị Chỉ

033 3829 228

32

CÔNG ĐOÀN HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH

Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdhccb

Thư điện tử: cdhccb@quangninh.gov.vn

Vũ Anh Tuấn

033 3846 207

Đoàn Văn Hoài

033 3846 207

33

CÔNG ĐOÀN HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH

Phường Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdhlhpn

Thư điện tử: cdhlhpn@quangninh.gov.vn

Nguyễn Vũ Thu  Hòa

033 3829 943

 

 

34

CÔNG ĐOÀN HỘI NHÀ BÁO QUẢNG NINH

Phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdhnb

Thư điện tử: cdhnb@quangninh.gov.vn

Nguyễn Hữu Hồng

033 3821 941

 

 

35

CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN TỈNH ĐOÀN QUẢNG NINH

Phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdcqtd

Thư điện tử: cdcqtd@quangninh.gov.vn

Vũ Thị Diệu Linh

033 3556 609

Nguyễn Tiến Vinh

033 658 456

Vũ Ngọc Hoàng

033 3622 937

36

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdtdtcbnvc

Thư điện tử: cdtdtcbnvc@quangninh.gov.vn

Bùi Thị Tươi

033 3829 943

 

 

 

 

37

CÔNG ĐOÀN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Phường Hòn Gai, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdhvhnt

Thư điện tử: cdhvhnt@quangninh.gov.vn

Vũ Nghiêm Trợ

033 3821 268

Phạm Hùng Cường

033 3821 268

38

CÔNG ĐOÀN HỘI NÔNG DÂN TỈNH

Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdhnd

Thư điện tử: cdhnd@quangninh.gov.vn

Bùi Minh Thanh

033 3834 237

Trần Thị Xuân Hoa

033 3634 684

39

CÔNG ĐOÀN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdkttv

Thư điện tử: cdkttv@quangninh.gov.vn

Phan Như Quỳnh

033 3847 461

Phạm Thị Kim Hoa

033 3845 271

40

CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NINH  Phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdct

Thư điện tử: cdct@quangninh.gov.vn

Phạm Việt Hồng

033 3825 626

Hoàng Văn Phong

033 3816 505

41

CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN LIÊN MINH CÁC HỢP TÁC XÃ VÀ DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH

Phường Hòn Gai, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdlmhtxvdnnqd

Thư điện tử: cdlmhtxvdnnqd@quangninh.gov.vn

Nguyễn Duy Phương

033 3824 757

Phan Thế Bảo

033 3816 708

42

CÔNG ĐOÀN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdcthads

Thư điện tử: cdcthads@quangninh.gov.vn

Đinh Khắc Khang

033 3819 308

Nguyễn Anh Vũ

033 3837 353

43

CÔNG ĐOÀN BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

TỈNH QUẢNG NINH

Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdbxtvhtdt

Thư điện tử: cdbxtvhtdt@quangninh.gov.vn

Vũ Thị Kim Chi

033 3533 686

Nguyễn Trung Kiên

033 3533 686

44

CÔNG ĐOÀN LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHKT TỈNH QUẢNG NINH  Số 20, Phố Hải Phượng, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdlhchkhkt

Thư điện tử: cdlhchkhkt@quangninh.gov.vn

Đinh Quang Hải

033 3619 288

Hà Thị oanh

033 3619 285

45

CÔNG ĐOÀN BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH

Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdbqldhdacqdt

Thư điện tử: cdbqldhdacqdt@quangninh.gov.vn

Đoàn Văn Võ

033 3635 228

Nguyễn Thị Phương Mai

033 3635 228

46

CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdtthcc

Thư điện tử: cdtthcc@quangninh.gov.vn

Nguyễn Hải Vân

033 3838 586

Đinh Thị Ngọc Loan

033 3634 557 (135)

47

CÔNG  ĐOÀN SỞ CÔNG THƯƠNG

Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdcqsct

Thư điện tử: cdcqsct@quangninh.gov.vn

Vũ Văn Cúc

033 3655 847

Đoàn Duy Hào

033 3628 014

48

CÔNG  ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT HÀN

QUẢNG NINH

Thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdtcdnvh

Thư điện tử: cdtcdnvh@quangninh.gov.vn

Phùng Quang Dũng

033 3858 558

Trần Đức Long

033 3858 988

49

CÔNG  ĐOÀN SỞ DU LỊCH QUẢNG NINH

Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tài khoản phần mềm: cdsdl

Thư điện tử: cdsdl@quangninh.gov.vn

Lê Minh Tân

033 3821 136

Vũ Thị Huyền

033 3505 566

Nguyễn Thị Thiển (Thảo)

033 3825 956

 

 

 


Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4487
Đã truy cập: 49297874.