ĐUK-Ủy ban kiểm tra

Chủ nhiệm: Phạm Thị An Linh
- Trình độ chuyên môn:
  Thạc sĩ Quản lý hành chính, Cử nhân Tâm lý học
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33204
- E-Mail: phamthianlinh@quangninh.gov.vn

Phó Chủ nhiệm: Đinh Viết Cường
- Trình độ chuyên môn:
   Cử nhân Ngoại ngữ, Cử nhân Kinh tế
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33207
- E-Mail: dinhvietcuong@quangninh.gov.vn

Chuyên viên: Vũ Duy Thành
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tự động hóa
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33227
- E-Mail: vuduythanh.duk@quangninh.gov.vn

 


Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 7740
Đã truy cập: 49281496.